Tạo Shortcut tại Desktop

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4783
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 526 times

Tạo Shortcut tại Desktop

Gửi bài by truongphu »

Thủ thuật: Tạo Shortcut tại Desktop
Tác giả: truongphu
Mô tả: Tạo Shortcut tại Desktop, viết lại code/VBS có ứng dụng.
Bài cũ cung cấp Function TaoShortCut, chưa "sướng"
Tôi xin gởi ứng dụng luôn, biết đâu lại lọt vào Visual Basic Library.

Cần 1 Command và 1 CommonDialog

Mã: Chọn tất cả

Option Explicit'Không hô tro' tiêng ViêtPrivate Sub Command1_Click()    CommonDialog1.ShowOpen    Dim UngDung As String, TênSC As String, i As Integer    UngDung = CommonDialog1.FileName    If UngDung = "" Then GoTo Lôi    On Error GoTo LôiTV    TênSC = Left$(UngDung, Len(UngDung) - 4)    For i = Len(TênSC) To 2 Step -1    If Mid(TênSC, i, 1) = "\" Then Exit For    Next    TênSC = Right$(TênSC, Len(TênSC) - (i - 1)) & ".lnk"         Dim OBJ  As Object, Shcut As Object    Set OBJ = CreateObject("WScript.Shell")    Set Shcut = OBJ.CreateShortcut(OBJ.SpecialFolders("Desktop") & TênSC)       Shcut.TargetPath = UngDung       Shcut.Save    Set OBJ = Nothing    CommonDialog1.FileName = ""    Exit SubLôiTV:     MsgBox "Lôi Tiêng Viêt, Không tao Ðuoc ShortCut. Thoát!"    EndLôi:End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Koha JeseMen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 27/07/2010 9:00 pm
Has thanked: 5 times

Re: Tạo Shortcut tại Desktop

Gửi bài by Koha JeseMen »

Cái CommonDialog Cmdlg32.OCX không có bản quyền làm sao đăng ký hả anh Phú ?
Hình đại diện của thành viên
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1259
Ngày tham gia: Thứ 5 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Tiếp xúc:

Re: Tạo Shortcut tại Desktop

Gửi bài by VuVanHoanh »

Start > Run > winregsvr32 <địa chỉ tệp comdlg32> > OK
Since 2008...
One love! :x
Đăng trả lời

Quay về