Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: Thứ 4 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 32 times
Tiếp xúc:

Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox

Gửi bài by clarkkent »

Thủ thuật: Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox

He, sao mình xớn xác quá... :">
Form1 cần 1 menu, 1 TextBox

Mã: Chọn tất cả

Private Declare Function LockWindowUpdate Lib "user32" (ByVal hwndLock As Long) As LongFunction TextBoxRightClickMenu(Button As Integer, txtControl As TextBox, oPopMenu As Object) As Boolean    On Error GoTo ErrFailed    If Button = vbRightButton Then        LockWindowUpdate txtControl.hwnd        txtControl.Enabled = False        PopupMenu oPopMenu        txtControl.Enabled = True        LockWindowUpdate 0&        TextBoxRightClickMenu = True    End If    Exit FunctionErrFailed:    Debug.Print "Error in TextBoxRightClickMenu: " & Err.Description    TextBoxRightClickMenu = FalseEnd Function Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)    TextBoxRightClickMenu Button, Text1, m1End Sub 
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày clarkkent với 0 lần sửa trong tổng số.
• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 527 times

Re: Resize form cho vừa với Picture

Gửi bài by truongphu »

Mã: Chọn tất cả

Private Sub Form_Load()Picture1.Top = 0Picture1.Left = 0Picture1.AutoSize = TrueForm1.Height = Picture1.HeightForm1.Width = Picture1.WidthEnd Sub
Chỉ thế thôi! :>
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 496
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Tùy chọn menu popup khi right click trên TextBox

Gửi bài by dactung93 »

Lỗi rồi anh ơi.

Giả sử ta cứ nhấn liên tiếp các Popup lên cái textbox đấy đi.
Các popup không mất mà cứ tiếp tục hiên
Tập tin đính kèm
untitled.JPG
Đăng trả lời

Quay về