Textbox trên Vb6.0 mất thuộc tính. Help

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Điều hành viên: tungblt

Đăng trả lời
hasitinh
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 20/10/2017 12:35 pm

Textbox trên Vb6.0 mất thuộc tính. Help

Gửi bài by hasitinh »

Trước mình hay viết Vba linh tinh nay có nhu cầu mới chuyển qua Vb6.0, hôm nay viết một cái form đơn giản nhưng khi code vào cái textbox vd: frm1.Txtb.Text mà nó khống xuất hiện những thuộc tính cũa textbox nữa chỉ có : .count .items . Lbound, Textbox mình để trên cái frame.
Ở VBA thì loop each qua các Textbox nằm trên frame được, còn qua vb6.0 này thì chịu .
Bà con biết lổi này là gì không ak????
Đăng trả lời

Quay về