Nhờ mọi người giúp đỡ lưu giá trị Textbox vào SQL

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Các điều hành viên: tungblt, vuathongtin

Đăng trả lời
Tan2907
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 05/08/2021 12:56 pm

Nhờ mọi người giúp đỡ lưu giá trị Textbox vào SQL

Gửi bài by Tan2907 »

Xin chào mọi người! Mình chỉ mới tìm hiểu về VB
Mình đang dùng textbox để đọc giá trị từ cân về để lưu vào SQL, mình dùng hàm change giá trị thay đổi thì lập tức lưu vào SQL, làm thế nào để giá trị cân cố định như 20kg, 30kg thì mới lưu vào và chỉ lưu 1 lần??
(Mình dùng Visual Studio 2012)
Đăng trả lời

Quay về