DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

Các bài viết hướng dẫn và tham khảo chung, không thuộc ngôn ngữ nào

Điều hành viên: vietluyen

Đăng trả lời
Dark.Cosmos
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 21/11/2014 3:58 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Tiếp xúc:

DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

Gửi bài by Dark.Cosmos »

 1. Option Explicit
 2.  
 3. Private Type dtTest
 4.     A As Long
 5.     B As Long
 6. End Type
 7.  
 8. Private aryTest() As dtTest
 9.  
 10.  
 11.  
 12. Private Sub Form_Initialize()
 13.     Const c& = 10
 14.     ReDim aryTest(c) As dtTest
 15.     Dim i& For i = 0 To 10
 16.         With aryTest(i)
 17.             .A = i
 18.             .B = -i
 19.         End With
 20.     Next
 21.     Call ShowTestInfo
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub Form_Terminate()
 25.     Erase aryTest()
 26. End Sub
 27.  
 28.  
 29.  
 30. Private Sub ShowTestInfo()
 31.     Dim c& c = UBound(aryTest)
 32.     Label1 = CStr(c)
 33.     Label2 = CStr(aryTest(c).A)
 34.     Label3 = CStr(aryTest(c).B)
 35. End Sub
 36.  
 37. Private Sub TestAryVsWithStm(aT() As dtTest)
 38. On Error GoTo lE
 39.     Dim c& c = UBound(aT)
 40.     c = c + 1
 41.     ReDim Preserve aT(c) As dtTest
 42.     aT(c).A = c
 43.     aT(c).B = -c
 44. Exit Sub
 45. lE Call MsgBox("Error " & Err.Description & vbCrLf & "Error Number " & Err.Number, vbCritical) Call Err.Clear
 46. End Sub
 47.  
 48.  
 49.  
 50. Private Sub Command1_Click()
 51.     Dim c& c = c = UBound(aryTest)
 52.     If (aryTest(c).A = c And aryTest(c).B = -c) Then
 53.         Call TestAryVsWithStm(aryTest())
 54.         Call ShowTestInfo
 55.     End If
 56. End Sub
 57.  
 58. Private Sub Command2_Click()
 59.     Dim c& c = c = UBound(aryTest)
 60.     With aryTest(c)
 61.         If (.A = c And .B = -c) Then
 62.             Call TestAryVsWithStm(aryTest())
 63.             Call ShowTestInfo
 64.         End If
 65.     End With
 66. End Sub


Với đoạn code ở trên (có đính kèm project mẫu ở dưới), mình test lỗi bằng cách cho Redim mảng động aryTest() được truyền như là một đối số cho thủ tục TestAryVsWithStm.
Về mặt lý thuyết, code ở thủ tục Command1_Click và Command2_Click là như nhau. Chỉ là ở Command2_Click có sử dụng statement: "With ... End With" để đơn giản hóa code. (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet ... -statement)

Khi gọi thủ tục Command1_Click thì code hoạt động bình thường.
Nhưng khi gọi thủ tục Command2_Click thì sẽ nhận được 1 lỗi: This array is fixed or temporarily locked.
Mình có google về lỗi này nhưng hầu như toàn nêu lý do tương tự như bài viết của msdn, hoặc có thể mình tìm chưa kĩ: https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... s.60).aspx

Cái lỗi này khiến mình bị ăn hành suốt 2 hôm trời, thậm chí mình có thử dùng API "__vbaAryUnlock" trong "msvbvm60.dll" nhưng vẫn không khắc phục được.

Mò mẫm đến giờ mới té ngữa ra là do sử dụng statement: "With ... End With". #-o
Nay mạn phép viết bài này chia sẻ với mong muốn có thể giúp được phần nào cho những ai gặp trường hợp giống mình. Nếu bài viết có gì sai sót thì rất mong mọi người có thể góp ý để hoàn thiện.

Thanks!
Tập tin đính kèm
DCS - Vb6 [with statement] and array.zip
(140.04 KiB) Đã tải về 282 lần
DCS - Vb6 [with statement] and array.png
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Re: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

Gửi bài by truongphu »

Tôi đã đọc nhiều bài viết của Dark.Cosmos, Rất hay và tôi học hỏi thêm nhiều điều.

Trạng thái With... End With thường dùng cho đối tượng (Class), do vậy khi dùng với Type thì chạy không được!

Gởi Dark.Cosmos project tôi tạm sửa với thêm class, chạy êm với with =D>
Tập tin đính kèm
DCS - Vb6 [with statement] and array--+Class.rar
(6.47 KiB) Đã tải về 258 lần
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Dark.Cosmos
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 21/11/2014 3:58 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Tiếp xúc:

Re: DCS - Lỗi ngớ ngẫn của vb6 khi sử dụng array với "with" statement. (This array is fixed or temporarily locked)

Gửi bài by Dark.Cosmos »

Cảm ơn bác TruongPhu nhiều ạ.
Lúc mới tập tành code cháu toàn tham khảo code của bác và mọi người trên forum mình không đấy ạ.
Đăng trả lời

Quay về