Function UT8ToUni

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 531 times

Function UT8ToUni

Gửi bài by truongphu »

Thủ thuật: UT8ToUni
Tác giả: truongphu
Mô tả: UT8ToUni
Bạn có để ý là hàm UTF8 To Unicode trong VBLib không hoạt động được?
Đây là điều mà tôi ghi nợ hồi còn điều hành Box Thủ thuật và sạc dữ liệu vào VBLib

bây giờ, đầu óc có chút sáng một tí, bèn quay lại đề tài nầy.
code sau đây mất nửa ngày tính toán, bảo đảm độc nhất trên the word :>

 1. Function UT8ToUni(UT8Str As String) As String
 2.     Dim ii&, temp$, Va&, Mm&, Nn&
 3.     For ii = 1 To Len(UT8Str)
 4.         Mm = Asc(Mid(UT8Str, ii, 1))
 5.         Select Case Mm ' author truongphu 11/2011
 6.            Case Is < 128 temp = temp & Mid(UT8Str, ii, 1)
 7.             Case Is < 225 Va = (Mm - 194) * 64 + Asc(Mid(UT8Str, ii + 1, 1))
 8.             temp = temp & ChrW(Va)
 9.             ii = ii + 1
 10.             Case 225 Nn = Asc(Mid(UT8Str, ii + 1, 1))
 11.             Va = 7680 + (Nn - 186) * 64 + Asc(Mid(UT8Str, ii + 2, 1))
 12.             temp = temp & ChrW(Va)
 13.             ii = ii + 2
 14.         End Select
 15.     Next
 16.     UT8ToUni = temp
 17. End Function


gê không?
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về