Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Đăng trả lời
vinhphuoc91
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 146
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/2008 5:52 pm
Đến từ: Phú Yên
Been thanked: 15 times
Tiếp xúc:

Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bài by vinhphuoc91 »

Thủ thuật: Tên chương trình nhấp nháy ở Taskbar
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Chương trình của bạn xuất hiện ở Taskbar nhấp nháy liên tục
Bạn thêm vào chương trình đoạn code sau :

Mã: Chọn tất cả

Option Explicit Private Type FLASHWINFOcbSize As LongHwnd As LongdwFlags As LonguCount As LongdwTimeout As LongEnd Type Private Const FLASHW_TRAY = 2Private Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" (ByVal lpLibFileName As String) As LongPrivate Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" (ByVal hModule As Long, ByVal lpProcName As String) As LongPrivate Declare Function FreeLibrary Lib "kernel32" (ByVal hLibModule As Long) As LongPrivate Declare Function FlashWindowEx Lib "user32" (FWInfo As FLASHWINFO) As Boolean Public Sub FlashWindow(Hwnd As Long, Optional NumberOfFlashes As Integer = 10)If Not APIFunctionPresent("FlashWindowEx", "user32") Then Exit SubDim bRet As BooleanDim udtFWInfo As FLASHWINFOWith udtFWInfo.cbSize = 20.Hwnd = Hwnd.dwFlags = FLASHW_TRAY.uCount = NumberOfFlashes.dwTimeout = 0End WithbRet = FlashWindowEx(udtFWInfo)End Sub Private Function APIFunctionPresent(ByVal FunctionName As String, ByVal DllName As String) As BooleanDim lHandle As LongDim lAddr As LonglHandle = LoadLibrary(DllName)If lHandle <> 0 ThenlAddr = GetProcAddress(lHandle, FunctionName)FreeLibrary lHandleEnd IfAPIFunctionPresent = (lAddr <> 0)End Function Private Sub Form_Load()FlashWindow Me.HwndEnd Sub 
My website : http://tinthoitrang.net
Hình đại diện của thành viên
blakaman93
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 06/04/2008 11:09 am
Been thanked: 1 time
Tiếp xúc:

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bài by blakaman93 »

Đang nhấp nháy giờ mình muốn hết nhấp nháy thì sao nhỉ ?
Hình đại diện của thành viên
tieurongtien
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 78
Ngày tham gia: Thứ 4 26/03/2008 7:56 pm

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bài by tieurongtien »

Thì chỉ việc nhấp vào là OK
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học
giongto35
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 194
Ngày tham gia: Thứ 5 19/04/2007 10:17 am
Đến từ: Đà Nẵng City
Been thanked: 1 time
Tiếp xúc:

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bài by giongto35 »

chỉ cần flashwindowex là đủ , tự nhiên viết thêm function này vô để làm gì nhỉ ? load lib ?
APIFunctionPresent
________________________________________________________________________________________________
. . . . . . . . . . . . .. .
Hình đại diện của thành viên
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4785
Ngày tham gia: Chủ nhật 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 528 times

Re: Chương trình nhấp nháy ở Taskbar

Gửi bài by truongphu »

Mã: Chọn tất cả

Option ExplicitPrivate Type FLASHWINFOcbSize As LongHwnd As LongdwFlags As LonguCount As Long   '''''''''''edited by truongphu'''''''''''dwTimeout As Long    ''''''''''''''Tang vinhphuoc91 và giongto35''''''''''''''''End Type   '''''''''''''Const 1 = TitleBar 2 = TaskBar 3 = Both''''''''''''''''''Private Const FLASHW_TRAY = 3Private Declare Function FlashWindowEx Lib "user32" (FWInfo As FLASHWINFO) As Boolean Public Sub FlashWindow(Hwnd As Long, Optional NumberOfFlashes As Integer = 10)Dim bRet As BooleanDim udtFWInfo As FLASHWINFOWith udtFWInfo.cbSize = 20.Hwnd = Hwnd.dwFlags = FLASHW_TRAY.uCount = NumberOfFlashes.dwTimeout = 0End WithbRet = FlashWindowEx(udtFWInfo)End Sub Private Sub Form_Load()FlashWindow Me.HwndEnd Sub 
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Đăng trả lời

Quay về