Sắp xếp theo tứ tự khi chèn vào bảng tạm

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Điều hành viên: Điều hành

Đăng trả lời
muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 553
Ngày tham gia: Thứ 6 26/11/2010 1:15 pm
Đến từ: TP.HCM
Has thanked: 190 times
Been thanked: 36 times
Tiếp xúc:

Sắp xếp theo tứ tự khi chèn vào bảng tạm

Gửi bài by muaphonui_2010 »

Mình lưu lại cách này để có lúc cần thì tìm lại cho dễ, và bạn nào cần thì xem.
- Khi dùng sql server 2012 thì việc chèn bào bảng tạm dạng "SELECT ....INTO #phatsinh From (...." nó sẽ không sắp xếp thứ tự theo mệnh đề ORDER BY.
Vì vậy phải thêm vào TOP (n)
Code sẽ không được sắp xếp.

Mã: Chọn tất cả

SELECT T.id, T.machungtu, T.sophieu, T.ngaythang, .... 
        INTO #phatsinh From (SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,.... FROM dbo.Tables1 WHERE (.....) 
 UNION ALL SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,  FROM dbo.Tables2 WHERE (....)
)T Order By ngaythang, machungtu DESC, sophieu
code được sắp xếp nhờ vào TOP

Mã: Chọn tất cả

SELECT TOP (100) T.id, T.machungtu, T.sophieu, T.ngaythang, .... 
        INTO #phatsinh From (SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,.... FROM dbo.Tables1 WHERE (.....) 
 UNION ALL SELECT dbo.T_thuchi.id, machungtu, sophieu, ngaythang,  FROM dbo.Tables2 WHERE (....)
)T Order By ngaythang, machungtu DESC, sophieu
==> Bảng tạm #phatsinh sẽ được sắp xếp theo mệnh đề ORDERBY
Đăng trả lời

Quay về