Insert Dữ liệu từ DataTable lên CSDL

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Các điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
manhhung87
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 320
Ngày tham gia: Thứ 6 30/05/2008 8:47 am
Đến từ: Ha Noi University of Industry
Been thanked: 1 time
Tiếp xúc:

Insert Dữ liệu từ DataTable lên CSDL

Gửi bài by manhhung87 »

Chương trình thực hiện insert dữ liệu được lấy từ DataTable rùi insert lên bảng có cấu trúc giống với DataTable.
 1.  Dim da As New OleDbDataAdapter("Select IDThuoc,Tenthuoc,TenGoc,HangNuocSX,CongDung from tblDMThuoc_1 ", OlDcom)
 2.         Dim da1 As New OleDbDataAdapter("Select * from tblDMThuoc ", OlDcom)
 3.  
 4.  
 5.         da1.Fill(ds1)
 6.         Dim insertComand As New OleDbCommand("Insert into tblDMThuoc_1 values(@IDThuoc,@Tenthuoc,@Tengoc,@HangnuocSX,@Congdung)", OlDcom)
 7.        
 8.         For Each Row As DataRow In ds1.Tables(0).Rows
 9.             Row.SetAdded()
 10.         Next
 11.  
 12.         da.InsertCommand = insertComand
 13.         da.InsertCommand.CommandType = CommandType.Text
 14.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@IDThuoc", OleDbType.VarChar, 255, "IDThuoc")
 15.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@Tenthuoc", OleDbType.VarChar, 255, "Tenthuoc")
 16.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@Tengoc", OleDbType.VarChar, 255, "TenGoc")
 17.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@HangNuocSX", OleDbType.VarChar, 255, "HangNuocSX")
 18.  
 19.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@CongDung", OleDbType.VarChar, 255, "CongDung")
 20.  
 21.         da.Update(ds1.Tables(0))
 22.         MessageBox.Show("Insert thành công.")
 23.  


đây là đoạn code do mình tìm hiểu, vẫn chưa dc theo ý muốn các bạn xem có gì đóng góp hoặc sửa đổi cho minh với nhé
Tập tin đính kèm
VD.rar
Toàn bộ code ví dụ
(906.23 KiB) Đã tải về 797 lần
Công cụ quản trị website.
http://www.vnkweb.com
Đăng trả lời

Quay về