Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Text to Speech

Đã gửi: Thứ 2 06/07/2009 12:39 pm
by truongphu
Tên chương trình: Text to Speech
Phiên bản: Alpha
Tác giả: truongphu
Chức năng: Đọc văn bản tiếng Anh

Mã: Chọn tất cả

Dim objVoice As Object Private Sub Command1_Click()Text1.Text = ""End Sub Private Sub Command2_Click()Text1.Text = Clipboard.GetTextEnd Sub Private Sub Command3_Click()For i = 1 To Text2    objVoice.Speak Text1.TextNextEnd Sub Private Sub Command4_Click()For Each strVoice In objVoice.GetVoices    Combo1.AddItem strVoice.GetDescriptionNextEnd Sub Private Sub Command5_Click()If Text1.Text = "" Then    MsgBox "Chu'a có nôi dung Ðê Ðoc và thu âm"    Exit SubEnd IfCommonDialog1.InitDir = "D:\"CommonDialog1.Filter = "*.WAV"CommonDialog1.ShowSaveIf CommonDialog1.FileName <> "" Then    If Right(CommonDialog1.FileName, 4) <> ".wav" Then CommonDialog1.FileName = CommonDialog1.FileName & ".Wav"    Set objFile = CreateObject("SAPI.SpFileStream.1")    Const SSFMCreateForWrite = 3    objFile.Open CommonDialog1.FileName, SSFMCreateForWrite    Set objVoice.AudioOutputStream = objFile    objVoice.Speak Text1.Text    MsgBox "Ðã Xong!"End IfEnd Sub Private Sub Form_Load()Set objVoice = CreateObject("SAPI.SpVoice")objVoice.Speak "Welcome to Visual Basic Club"End Sub 
TTS.rar
Project1
(2.02 KiB) Đã tải về 1147 lần
Text to Speech.rar
Application
(5.13 KiB) Đã tải về 1133 lần
-----------------------------
gửi bởi truongphu » CN 12/07/2009 2:41 pm

Text to Speech phiên bản Alpha chỉ có một giọng là Sam
Để sản phẩm hoàn thiện hơn, mời các bạn ghé thăm:
http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Và download các phần bổ sung
viewtopic.php?f=52&t=8133&p=52450#p51548

download/file.php?id=6282
download/file.php?id=6283

-----------------
Hai file cài đặt của Microsoft
download/file.php?id=6295

Re: Text to Speech

Đã gửi: Chủ nhật 12/07/2009 2:41 pm
by truongphu
Text to Speech phiên bản Alpha chỉ có một giọng là Sam
Để sản phẩm hoàn thiện hơn, mời các bạn ghé thăm:
http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Và download các phần bổ sung

Sau đây là bản Beta
Add References
Add References
Giao diện với nhiều giọng
Giao diện với nhiều giọng
Phần code đơn giản với 3 phần:
Form Load: tải các giọng vào List1
List1 Click: Chọn giọng
TextToSpeech1 Clickln: Đọc text

Mã: Chọn tất cả

Private Sub List1_Click()On Error Resume NextTextToSpeech1.CurrentMode = List1.ListIndex + 1 If (TextToSpeech1.Gender(TextToSpeech1.CurrentMode) = 1) ThenTextToSpeech1.LipType = 0ElseTextToSpeech1.LipType = 1End IfEnd Sub Private Sub TextToSpeech1_ClickIn(ByVal x As Long, ByVal y As Long)TextToSpeech1.Speak Text1.TextEnd Sub Private Sub Form_Load()Dim strVoiceType As StringDim intEngine As IntegerDim i As Integer intEngine = TextToSpeech1.Find("Mfg=Microsoft;Gender=1")TextToSpeech1.Select intEngine For i = 1 To TextToSpeech1.CountEnginesstrVoiceType = TextToSpeech1.ModeName(i)List1.AddItem strVoiceTypeNext i List1.ListIndex = TextToSpeech1.CurrentMode - 1 End Sub  
TextToSpeech1.rar
Project
(2.34 KiB) Đã tải về 822 lần
Text to Speech.rar
Application
(3.97 KiB) Đã tải về 737 lần
Đương nhiên bạn có thể viết ứng dụng nhiều hơn thế.
Code trên chỉ là code minh họa

(Kể cả dấu ^ nó cũng đọc tuốt! :D )

Re: Text to Speech

Đã gửi: Thứ 2 13/07/2009 5:23 pm
by truongphu
truongphu đã viết:Text to Speech phiên bản Alpha chỉ có một giọng là Sam
Để sản phẩm hoàn thiện hơn, mời các bạn ghé thăm:
http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Và download các phần bổ sung
http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Địa chỉ trên có nhiều mục đáng load lắm
Còn tiện thì mời các bạn dùng tạm:

Re: Text to Speech

Đã gửi: Thứ 4 22/07/2009 4:43 pm
by andylam1992
"Sp5TTIntXP.rar" unzip xong nó ra 1 file "*.Msm-installer database" chứ không phải file cài đặt. Nhờ Bác Phú xem lại dùm.

Re: Text to Speech

Đã gửi: Thứ 4 22/07/2009 5:30 pm
by truongphu
Đúng thế, tôi xem lại và ngẩn người ra...
Mà tìm trong máy không có gì thêm

Thôi thì bạn chịu khó vào trang sau, bảo đảm còn sống:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en

http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en

File Name: File Size
msttss22L.exe
2.0 MB

sapi.chm
2.3 MB

Sp5TTIntXP.exe
3.5 MB

SpeechSDK51.exe
68.0 MB

SpeechSDK51LangPack.exe
81.5 MB

SpeechSDK51MSM.exe
131.5 MB

Re: Text to Speech

Đã gửi: Thứ 7 01/08/2009 8:52 am
by dactung93
Dowwnload thêm cả cái Acapela để nghe giọng chuẩn Anh và Anh-Mỹ hơn nhá

US English

Heather US English Female 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?nzzyn3wyj1b
http://www.mediafire.com/?jmdmdntmmml

Laura US English Female 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?2ndjuhy0cql
http://www.mediafire.com/?1uewziymewa

Aaron US English 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?zk4kcztjjmz
http://www.mediafire.com/?ljz1htmuhwt

British English

Graham British English Male 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?mwxjjjuucj5
http://www.mediafire.com/?zi1mtmyjmmg

Lucy British English Female 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?imydtnywzyt
http://www.mediafire.com/?i1qwmhiijrf

(Sơ sơ nếu download hết thì cũng tầm 200 - 400 MB không nhớ được ) Nhưng bạn sẽ có một giọng đọc chuẩn như đang giao tiếp với người bản sứ vậy. Chứ còn ăn theo mấy cái của Microsoft thì mình nghĩ không ổn vì nghe chán lắm ( Cái trên là bản Trail nhưng có đặc điểm là trailer vĩnh viễn nên không sợ thiếu chức năng và thời hạn đâu. Cứ như là vĩnh viễn luôn mà )--------------
22/5/2010
viết lại TTS cho gọn:

Re: Text to Speech

Đã gửi: Thứ 4 06/04/2011 9:02 am
by chipmunk
Cái này em cũng đã làm một cái tương tự
Em cũng đã sử dụng nó để đọc các câu tiếng Việt, kết quả nghe cũng được.Dạo trước trên msdn có rất nhiều engine cho các thứ tiếng nhưng bây giờ chẳng thấy đâu cả, mục đích là để tìm ra engine nào có thể phát âm tiếng việt chuẩn nhất
method speak có thể chứa tham số tần số phát âm
Dùng cái này kèm agent ở web nghe cũng hay

Re: Text to Speech

Đã gửi: Thứ 4 01/06/2011 4:26 pm
by phanthequang4101987
để đọc tiếng việt bạn hãy lấy mã và thư viện từ chương trình virtualfriend có trên diễn đàn đó
chú ý: nó hình như đọc bảng mã TCVN3 thì phải ^^. lâu ko coi ko nhớ ^^

Re: Text to Speech

Đã gửi: Thứ 7 22/09/2018 9:19 am
by chipmunk_
chipmunk đã viết:Cái này em cũng đã làm một cái tương tự
Em cũng đã sử dụng nó để đọc các câu tiếng Việt, kết quả nghe cũng được.Dạo trước trên msdn có rất nhiều engine cho các thứ tiếng nhưng bây giờ chẳng thấy đâu cả, mục đích là để tìm ra engine nào có thể phát âm tiếng việt chuẩn nhất
method speak có thể chứa tham số tần số phát âm
Dùng cái này kèm agent ở web nghe cũng hay
Nói rõ một chút, ý mình là dùng thư viện tiếng Anh để phát âm tiếng Việt
ví dụ đọc "Xin chào tất cả" thì cách phát âm tiếng Anh tương ứng là "seen chown tack car", nhưng có nhiều vần như "ươn","ưu"... không có cách phát âm tương ứng trong tiếng Anh
còn dấu thanh thì có thể điều chỉnh tấn số phát âm cao hay thấp, nhưng dấu hỏi ngã thì bó tay