Hỏi về thuộc tính Server.MapPath

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Các điều hành viên: vietluyen, vuathongtin

Đăng trả lời
ha minh trieu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 5 01/05/2008 11:30 pm

Hỏi về thuộc tính Server.MapPath

Gửi bài by ha minh trieu »

- Tôi định thư mục root là e:\nhc
- trong thư mục root chứa csdl nhcDB.mdb và thư mục quantri
- trong thư mục quantri chứa 1 thư mục con là hocsinh
- trong thư mục hocsinh chứa file test.asp có nội dung như sau
<%
Pathfile=server.MapPath(../../nhcdb.mdb")
response.write Pathfile
%>
các Win khác thì cho KQ : e:/nhc/nhcdb.mdb
riêng win2003 server thì báo lỗi không dùng được dấu (..). Xin cho hỏi tại sao
Đăng trả lời

Quay về