Sử dụng Html Control cho trang ASP.NET

Các bài viết giới thiệu và hướng dẫn dành cho lập trình Web Forms

Điều hành viên: vietluyen

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 970
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 66 times
Tiếp xúc:

Sử dụng Html Control cho trang ASP.NET

Gửi bài by NoBi »

Tên bài viết: Sử dụng Html Control cho trang ASP.NET (không dùng Server Control)
Tác giả: NoBi
Cấp độ bài viết: Trung bình
Tóm tắt: Dùng server control làm cho trang load chậm, bài viết bên dưới sẽ tránh khuyết điểm này của asp.net bằng cách dùng html control.
Ưu điểm: không dùng server control nên nhẹ, chạy nhanh, dể áp dụng javascript.
Khuyết điểm: không trực quan (chấm xổ) như khi dùng server control nên trông code có vẻ khó hơn.

Lợi dụng việc POST lại (Post Back) của trang mà chúng ta có thể lấy được các giá trị đã nhập cho các html control.
Cho submit lại trang:
 1.         <table>
 2.             <tr>
 3.                 <td>Tên *</td><td><input type="text" name="s_Name" value="<%=s_Name%>" /></td>
 4.             </tr>
 5.             <tr>
 6.                 <td>Điện thoại</td><td><input type="text" name="s_Phone" value="<%=s_Phone%>" /></td>
 7.             </tr>
 8.             <tr>
 9.                 <td>Email *</td><td><input type="text" name="s_Email" value="<%=s_Email%>" /><td>
 10.             </tr>
 11.             <tr>
 12.                 <td>Mật khẩu *</td><td><input type="password" name="s_Password" id="s_Password" value="<%=s_Password%>" /><td>
 13.             </tr>
 14.             <tr>
 15.                 <td>Xác nhận mật khẩu *</td><td><input type="password" name="confirm_password" value="" /><td>
 16.             </tr>
 17.             <tr>
 18.                 <td>Địa chỉ</td><td><input type="text" name="s_Address" value="<%=s_Address%>" /><td>
 19.             </tr>
 20.             <tr>
 21.                 <td colspan="2">
 22.                     <input type="submit" name="contact_submitted" value="submit" /><span>&nbsp;</span>&nbsp;
 23.                     <input type="button" value="cancel" onclick="window.location = 'Default.aspx'" />
 24.                 </td>
 25.             </tr>
 26.         </table>

Lấy giá trị được post trong code behind:
 1. if (IsPostBack)
 2. {
 3. p.s_Name = HttpHelper.GetFormString("s_Name");
 4. p.s_Email = HttpHelper.GetFormString("s_Email");
 5. p.s_Password = HttpHelper.GetFormString("s_Password");
 6. p.s_Address = HttpHelper.GetFormString("s_Address");
 7. p.s_Phone = HttpHelper.GetFormString("s_Phone");
 8. }

Cách viết này giống với asp trước đây, chúng ta chỉ lợi dụng sức mạnh của .NET Framework để xử lý ở code behind.

Bạn có thể xem chi tiết ở demo bên dưới:
Restore database trong App_Data\VBClub.bak. Sửa lại ConnectionString cho phù hợp.

Kỳ tới: phân trang & ajax
Tập tin đính kèm
Caulacbovb_ASP.Net.zip
Demo
(239.34 KiB) Đã tải về 923 lần
:>
Hình đại diện của thành viên
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 970
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 57 times
Been thanked: 66 times
Tiếp xúc:

Re: Sử dụng Html Control cho trang ASP.NET

Gửi bài by NoBi »

Tiếp theo bài viết đầu. Ở bài viết này, mình sẽ demo phần phân trang cho ví dụ trước. Để phân trang, mình tạo 1 class Pager để sinh ra html code phân trang.
Tập tin đính kèm
paging.jpg
Caulacbovb_Paging.rar
Demo Paging
(203.02 KiB) Đã tải về 534 lần
:>
Đăng trả lời

Quay về