Đã tìm thấy 560 kết quả

by tungblt
Thứ 7 06/04/2019 10:49 am
Chuyên mục: Android
Chủ đề: Basic4Android v6.50 Full Portable
Trả lời: 2
Xem: 3357

Re: Basic4Android v6.50 Full Portable

die link rồi cậu ơi
by tungblt
Thứ 7 14/04/2018 1:20 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Nhật Ký Thành Viên
Trả lời: 1221
Xem: 188842

Re: Nhật Ký Thành Viên

4/2018 trở lại và trống trơn .. :(
by tungblt
Thứ 2 02/01/2017 11:08 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Tool nhỏ Fix lỗi volume, battery trên win7
Trả lời: 0
Xem: 4620

Tool nhỏ Fix lỗi volume, battery trên win7

Không biết có anh em nào bị cái này không, ẩn volume, battery- khi vào custom thì nó hide luôn không cho chọn. Cứ bị hoài nên viết cái tool fix luôn cho lẹ , anh em nào cần thì dùng (Source code ở dưới)
by tungblt
Thứ 7 08/10/2016 10:30 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cần giúp nhập dữ liệu trong form
Trả lời: 5
Xem: 2306

Re: Cần giúp nhập dữ liệu trong form

hiển thị dữ liệu vào bảng ,dữ liệu bạn lấy từ file access à?
by tungblt
Thứ 7 08/10/2016 10:29 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho em hỏi về cách dùng timer
Trả lời: 1
Xem: 1341

Re: Cho em hỏi về cách dùng timer

bạn đặt giá trị interval =1000 nữa
by tungblt
Chủ nhật 15/05/2016 10:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Help ai giúp với
Trả lời: 1
Xem: 1557

Re: Help ai giúp với

[vb]Private Sub BatDau_Click() Dim a As Integer, b As Integer a = STT Mod 3 'Gán a = STT chia cho 3 If a >= 1 Then b = a + 1 Else b = a - 2 'Nếu a lớn hơn hoặc bằng 1 thì b = a+1 nếu không thì b = a -2 Call HamX(b, a) ' gọi hàm HamX với giá trị b, a ở trên MsgBox "a = " & a & "...
by tungblt
Chủ nhật 24/04/2016 7:05 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ
Trả lời: 4
Xem: 3448

Re: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ

chà từ 2k8 tới giờ tính ra e cũng 8 năm rồi hề
by tungblt
Thứ 7 09/04/2016 10:26 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ
Trả lời: 4
Xem: 3448

Re: Anh chị em vẫn khỏe cả chứ

chào anh :D
by tungblt
Chủ nhật 03/04/2016 11:49 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao để có thể Ctrl + A trong TextBox
Trả lời: 4
Xem: 1770

Re: Làm sao để có thể Ctrl + A trong TextBox

@NTN copy cũng phải biết nó là vb.net hay vb6 chứ ông nhỏ @hocvb2016 Gửi bạn :) [vb]Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) Const CTRL_A As Integer = 1 If KeyAscii = CTRL_A Then SelectAllText Text1 End Sub Private Sub SelectAllText(ByVal txt As TextBox) txt.SelStart = 0 txt.SelLength = Len(t...
by tungblt
Thứ 6 25/03/2016 11:49 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cần giúp về Auto NotePad
Trả lời: 5
Xem: 1790

Re: Cần giúp về Auto NotePad

bạn gửi thiếu module
by tungblt
Thứ 5 24/03/2016 9:23 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao để thêm icon vào command button đã có text?
Trả lời: 17
Xem: 9102

Re: Làm sao để thêm icon vào command button đã có text?

@ahihi219
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. Form1.Show
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Command2_Click()
 6. Form2.Show
 7. End Sub
by tungblt
Thứ 5 24/03/2016 9:20 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin giúp đỡ copy text từ listbox vào clipboard
Trả lời: 2
Xem: 1344

Re: Xin giúp đỡ copy text từ listbox vào clipboard

gửi bạn :D [vb]Private Sub mnuCopy_Click () Clipboard.Clear Clipboard.SetText Text1.SelText End Sub Private Sub mnuCut_Click () Clipboard.Clear Clipboard.SetText Text1.SelText Text1.SelText = "" End Sub Private Sub mnuPaste_Click () Text1.SelText = Clipboard.GetText() End Sub [/vb]
by tungblt
Thứ 5 24/03/2016 9:12 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo menu trong VB6
Trả lời: 13
Xem: 7603

Re: Tạo menu trong VB6

form2.show thôi bạn
by tungblt
Thứ 5 17/03/2016 11:09 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: TextBox Font và TextBox Font size có được nhiều dòng
Trả lời: 2
Xem: 1360

Re: Help !!!!!

hình như hôm bữa mình cũng có code 1 bài cho bạn nào đó y chang câu hỏi như thế này mà???
by tungblt
Thứ 5 17/03/2016 11:07 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ giúp anti run as date.
Trả lời: 3
Xem: 1622

Re: Nhờ giúp anti run as date.

bạn lưu lại ngày sử dụng phần mềm cuối cùng ? bật lên là check , nếu mà ngày sử dụng cuối cùng nhỏ hơn ngày trên máy thì báo lỗi và out
by tungblt
Chủ nhật 13/03/2016 1:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ giúp anti run as date.
Trả lời: 3
Xem: 1622

Re: Nhờ giúp anti run as date.

phần mềm bạn có cần dùng internet không , nếu có thì check time trên server là khỏi chạy đâu luôn
by tungblt
Thứ 5 10/03/2016 9:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin tư vấn
Trả lời: 3
Xem: 1424

Re: Xin tư vấn

"cập nhật vào database để ở đâu cũng có thể theo dõi qua website " dùng access rất phiền phức
by tungblt
Thứ 3 08/03/2016 9:09 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin tư vấn
Trả lời: 3
Xem: 1424

Re: Xin tư vấn

+ Dùng data SQL , dùng máy mình làm server
+ Chuyển import excel vào data cũng không khó đâu
by tungblt
Thứ 6 29/01/2016 11:57 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Help] chọn đối tượng
Trả lời: 1
Xem: 1321

Re: [Help] chọn đối tượng

không biết có đúng ý bạn không :)
by tungblt
Thứ 5 21/01/2016 6:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp đỡ viết phần mền cài đạt font chữ vào foder FONTS trên máy tính?
Trả lời: 3
Xem: 984

Re: Cần giúp đỡ viết phần mền cài đạt font chữ vào foder FONTS trên máy tính?

 1. Dim sourceFile As String
 2. Dim targetFile As String
 3. sourceFile = "C\test.txt"
 4. targetFile = "C\test_copy.txt"
 5. If System.IO.File.Exists(sourceFile) = True Then
 6. System.IO.File.Copy(sourceFile, targetFile)
 7. MsgBox("File Copied")
 8. End If

Quay về tìm kiếm nâng cao