Đã tìm thấy 496 kết quả

by thuongall
Thứ 7 03/08/2019 10:02 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Ghé thăm lại chốn xưa.
Trả lời: 24
Xem: 11718

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Lâu lâu ghé thăm nhà cũ.
Quên mất password mà forum chẳng chịu gửi mail reset, chắc tại dùng mail Yahoo.
Lò mò mãi cũng vào được.
>:D<
by thuongall
Thứ 6 28/02/2014 4:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần Giúp Đỡ Về Delete trong vb.net
Trả lời: 9
Xem: 1562

Re: Cần Giúp Đỡ Về Delete trong vb.net

Bạn chụp lại hình nó báo lỗi đi.
by thuongall
Thứ 6 28/02/2014 10:38 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần Giúp Đỡ Về Delete trong vb.net
Trả lời: 9
Xem: 1562

Re: Cần Giúp Đỡ Về Delete trong vb.net

Sửa lại thế này xem sao:
 1. Dim str As String = "delete from Danh_Sach_Lai_Xe where MALAIXE='" & txtMaLaiXe.Text & "'"
by thuongall
Thứ 2 21/10/2013 10:58 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tại sao hàm str của VB6.0 không chạy trong Win7
Trả lời: 2
Xem: 1135

Re: Tại sao hàm str của VB6.0 không chạy trong Win7

Không phải do Win đâu, thử vào project\references, bỏ chọn (uncheck) trước dòng nào có chữ MISSING xem sao.
by thuongall
Thứ 6 04/10/2013 10:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy handle SLL
Trả lời: 2
Xem: 1012

Re: Lấy handle SLL

Vẫn cùng nội dung trả lời: viewtopic.php?f=7&t=21347#p117842
by thuongall
Thứ 6 20/09/2013 9:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm thế nào để phát hiện người dùng tắt máy tính.
Trả lời: 3
Xem: 1496

Re: Làm thế nào để phát hiện người dùng tắt máy tính.

Nếu như không "rút điện" thì có thể kiểm tra UnloadMode thông qua sự kiện Form_QueryUnload.
by thuongall
Thứ 3 15/01/2013 11:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lỗi dir, mọi người xem hộ mình với.
Trả lời: 7
Xem: 2907

Re: Lỗi dir, mọi người xem hộ mình với.

Thế này xem sao:
 1. MsgBox Dir("D\System Volume Information", vbDirectory + vbSystem + vbHidden)
by thuongall
Thứ 4 05/12/2012 12:51 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: In trang chẵn, lẻ trong Excel 2010
Trả lời: 1
Xem: 1308

Re: In trang chẵn, lẻ trong Excel 2010

Thử cái này xem sao. Thật ra thì nó in từng trang chẵn hay lẻ, vì thế in ra máy in thì OK, còn in ra file thì mỗi trang sẽ là một file. :D Sub In_Chan_Le() Dim EndPage As Integer Dim Page As Integer EndPage = InputBox("Nhap so trang lon nhat (nhap so chan de in trang chan, so le de in trang le)...
by thuongall
Thứ 3 20/11/2012 12:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về phép cộng trừ ngày tháng trong vb6
Trả lời: 2
Xem: 2256

Re: Hỏi về phép cộng trừ ngày tháng trong vb6

Lâu rồi không đụng đến VB, đại khái thế này: [vb] Dim d1 As Date d1 = Format("10/09/2012", "dd/mm/yyyy") Dim d2 As Date d2 = d1 + 30 MsgBox d2 d1 = Format("20/11/2012", "dd/mm/yyyy") d2 = Format("20/09/2012", "dd/mm/yyyy") MsgBox d1 - d2[/v...
by thuongall
Thứ 3 14/02/2012 11:11 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: 14/2: Dùng Google tìm một nửa của mình nhé!
Trả lời: 0
Xem: 1111

14/2: Dùng Google tìm một nửa của mình nhé!

Vào đây tìm nhé: http://www.google.com.vn/search?q=sqrt%28cos%28x%29%29*cos%28300x%29%2Bsqrt%28abs%28x%29%29-0.7%29*%284-x*x%29^0.01%2C+sqrt%286-x^2%29%2C+-sqrt%286-x^2%29+from+-4.5+to+4.5

Happy Valentine! :x
by thuongall
Thứ 6 20/01/2012 2:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Thêm?
Trả lời: 20
Xem: 5885

Re: Cách Sử Dụng API FindWindowEx Tìm Handle Và Giả Thích Th

Code theo link ở trên sau khi tìm, chịu khó tìm tí xíu là có thôi: [vb]Private Declare Function FindWindowExA Lib "user32" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long Private Sub Form_Load() Dim hW As Long Do hW = FindWindowExA(0&, h...
by thuongall
Thứ 4 11/01/2012 11:29 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: làm form xuất hiện như các trình antivirut
Trả lời: 4
Xem: 1557

Re: làm form xuất hiện như các trình antivirut

 1. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 2.     Cancel = True
 3.     Timer2.Interval = 10
 4. End Sub
 5.  
 6. Private Sub Timer2_Timer()
 7.     Me.Top = Me.Top + 50
 8.     If Me.Top > Screen.Height Then Timer2.Enabled = False End
 9. End Sub
by thuongall
Thứ 3 10/01/2012 3:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tính ngày tháng ??
Trả lời: 3
Xem: 1492

Re: Tính ngày tháng ??

 1. Dim d As Date
 2. d = Format("03/01/2012", "dd/mm/yyyy")
 3. MsgBox d + 60
by thuongall
Thứ 4 04/01/2012 3:44 pm
Chuyên mục: [VB] Công cụ, tiện ích
Chủ đề: Code library 1.0
Trả lời: 11
Xem: 8309

Re: Code library 1.0

Nếu là lỗi 339 trên Vista/Win7 thì cài cái này vào nhé.
by thuongall
Thứ 3 03/01/2012 9:48 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp về Function
Trả lời: 2
Xem: 1516

Re: Giúp về Function

Mình chưa xem qua project của bạn do máy này không cài VS.NET. Tuy nhiên, có thể do sai số khi bạn tính toán như có lấy căn bậc 2 chẳng hạn. Khi đó bạn kiểm tra giá trị số nó xuất ra có thể bạn thấy nó bằng nhau nhưng thực chất nó không bằng (như 2.000000000000000000001 thì mình chỉ thấy có 2). Nếu ...
by thuongall
Thứ 6 30/12/2011 2:07 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tiến tới Offline kỷ niệm sinh nhật lần 7 tại TP.HCM ^^
Trả lời: 24
Xem: 7421

Re: Tiến tới Offline kỷ niệm sinh nhật lần 7 tại TP.HCM ^^

truongphu đã viết:Tôi khá lớn tuổi, nên "bận nhiều", tiếc thật! :((
Chắc lúc này trời lạnh, bác nhỉ? :D
DiemLTT đã viết:tình nguyện cho các anh ấy vui lên
Thật không đấy em. :">
by thuongall
Thứ 6 30/12/2011 2:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi: tạo giao diện giống chương trình lịch việt nam
Trả lời: 5
Xem: 1923

Re: Hỏi: tạo giao diện giống chương trình lịch việt nam

Thì nó là cái hình rồi chứ có phải form nữa đâu, nên:
có thể di chuyển các shortcut đè hẳn lên form, thao tác với shortcut như trên desktop. chuột phải lên form cũng giống như chuột phải lên desktop
Còn việc nó chồng mờ là do lúc mình vẽ lên hình nền.
by thuongall
Thứ 6 30/12/2011 1:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: lỗi : Run-time Error '50003' - Unexpected Error
Trả lời: 3
Xem: 3595

Re: lỗi : Run-time Error '50003' - Unexpected Error

Tốt nhất là thay cái icon hay bỏ bớt các thành phần >= 24bit trong cái icon đó, thay vì yêu cầu người khác chỉnh lại độ sâu mà là 32bit, mấy máy luyện game thì thường ở 16bit màu thôi.
by thuongall
Thứ 5 29/12/2011 10:00 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Tiến tới Offline kỷ niệm sinh nhật lần 7 tại TP.HCM ^^
Trả lời: 24
Xem: 7421

Re: Tiến tới Offline kỷ niệm sinh nhật lần 7 tại TP.HCM ^^

DiemLTT đã viết:yeah, nếu "không bận" em sẽ đi off zí anh em, lấu quá k gặp, nhớ anh Bi zí anh Tuyên Già ghê ;))
Nhớ quá. Nếu em "không bận" thì chắc anh cũng "không bận" quá! ;))
5/2 cũng được, còn Tết mà. :D
by thuongall
Thứ 5 29/12/2011 9:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Help về hàm Sleep
Trả lời: 3
Xem: 1525

Re: Help về hàm Sleep

Ủa, mình nhớ khi Sleep là nó làm treo ứng dụng luôn nên nếu có vô tình bấm nút lệnh khác cũng không có "ép phê" mà. :D
Cách tốt nhất vẫn là disable đi, như Đạt nói, không có phức tạp đâu.

Quay về tìm kiếm nâng cao