Chỉ tìm thấy 1 kết quả

by hasitinh
Chủ nhật 19/09/2021 2:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Textbox trên Vb6.0 mất thuộc tính. Help
Trả lời: 0
Xem: 394

Textbox trên Vb6.0 mất thuộc tính. Help

Trước mình hay viết Vba linh tinh nay có nhu cầu mới chuyển qua Vb6.0, hôm nay viết một cái form đơn giản nhưng khi code vào cái textbox vd: frm1.Txtb.Text mà nó khống xuất hiện những thuộc tính cũa textbox nữa chỉ có : .count .items . Lbound, Textbox mình để trên cái frame. Ở VBA thì loop each qua ...

Quay về tìm kiếm nâng cao