Đã tìm thấy 1296 kết quả

by gtdcomputer
Thứ 5 02/03/2017 9:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy Dữ Liệu Từ Excel Vào VB6.0 để Xử Lý
Trả lời: 3
Xem: 2550

Re: Lấy Dữ Liệu Từ Excel Vào VB6.0 để Xử Lý

Ví dụ về đọc dữ liệu từ Excel: https://blogs.msdn.microsoft.com/rahulso/2006/12/15/open-excel-file-with-vb6-and-read-the-content/ Tóm tắt là thế này: - Mở một tập tin exel:[vb]Dim xlsApp As Object Dim xlsWB1 As Object Dim xlsWS1 As Object ‘Opening the file to parse now Set xlsApp = CreateObject(“Exc...
by gtdcomputer
Thứ 4 28/09/2016 8:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp em fix lỗi trong VB.NET
Trả lời: 3
Xem: 920

Re: Giúp em fix lỗi trong VB.NET

Vì để gọi một đối tượng bất kỳ phải khởi tạo new nó mới sử dụng được. Hình như .NET nó theo hướng đối tượng nên nó thế :v

Cái butom2 là cần 2 đầu, client và server, nếu ko bắt được client thì server bị treo, vì liên tục chờ phản hồi. (Đoán là thế =)) )
by gtdcomputer
Thứ 2 26/09/2016 3:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp em fix lỗi trong VB.NET
Trả lời: 3
Xem: 920

Re: Giúp em fix lỗi trong VB.NET

Hình như bị lỗi TCPServer chưa đc khởi tạo.
Theo mình nhớ kết nối Socket là: mở Lister > Accept client > Senddata
Tức là phải hoạt động Button2 trước mới, có client kết nối vào. Thì hàm Connect_Click mới hoạt động đc :v
by gtdcomputer
Thứ 7 17/09/2016 3:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp đỡ về code vb.net
Trả lời: 2
Xem: 763

Re: Giúp đỡ về code vb.net

Đầu tiền là kiểm tra đường dẫn có tồn tại ko. Bạn dùng DirectoryInfo để test. ví dụ:[vbnet]Function PathExits(xFile As String) As Boolean Return (New IO.FileInfo(xFile)).Directory.Exists End Function[/vbnet]Bạn có thể đưa dòng từ new io.fileinfo vào hàm if để check lun cho nhanh, ko cần khai báo fuc...
by gtdcomputer
Chủ nhật 28/08/2016 3:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách tính thời gian
Trả lời: 2
Xem: 1011

Re: Cách tính thời gian

Đơn giản nhất là dùng Timer để đếm (Control Timer nằm trong Toolbox > Components) Timer có ít thuộc tính và dễ sử dụng, quan trọng là Enabled - Timer có hoạt động không. và Interval - Thời gian thực hiện 1 lần đếm, được tính bằng milisecond. Muốn nó đếm 1s 1 lần thì nhập 1000 vào Timer chỉ có 1 even...
by gtdcomputer
Thứ 6 19/08/2016 2:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: gridView ngăn không cho xuống dòng ?
Trả lời: 2
Xem: 942

Re: gridView ngăn không cho xuống dòng ?

Mình chưa sử dụng qua gridView bao giờ, nhưng search thấy có ng bảo có thể set trong Properties > RowTemplate > DefaultCellStyle. Trong form này có dòng WrapMode, sửa từ NotSet thành false.
by gtdcomputer
Thứ 5 11/08/2016 3:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Viết form chụp ảnh màn hình chỉ cần nhấn Print Screen
Trả lời: 2
Xem: 1062

Re: Viết form chụp ảnh màn hình chỉ cần nhấn Print Screen

Dùng Hotkey để làm: - Các khai báo cho hotkeyglocal: [vbnet]Public Const MOD_ALT As Integer = &H1 'Alt key Public Const VK_PRINTSC As Integer = &H2C ' Printsceen key Public Declare Function RegisterHotKey Lib "user32" (ByVal hwnd As IntPtr, ByVal id As Integer, ByVal fsModifiers As...
by gtdcomputer
Chủ nhật 10/04/2016 11:00 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xin hỏi VB6 và SQL server 2005
Trả lời: 6
Xem: 2118

Re: xin hỏi VB6 và SQL server 2005

Chào bạn! Theo mình nhớ (đã lâu ko đụng vào vb ;v) Thì control TBDate.Text trả về 1 chuỗi, ở đây nó chỉ lấy đc tháng vì nó nằm trên caption. Để lấy biến ngày tháng thì phải dùng TBDate.Value hoặc cái gì đó tương tự =)) Việc insert ngày tháng vào Database cũng hơi phức tạp. Đa số ứng dụng chỉ sử dụng...
by gtdcomputer
Thứ 2 31/08/2015 10:09 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [HELP] Giúp đỡ giải nghĩa code
Trả lời: 2
Xem: 1037

Re: [HELP] Giúp đỡ giải nghĩa code

Cái này chỉ một đoạn code, nhiều khi, bạn phải up cả source mới hiểu hết dòng code nó là gì, vì nó có liên quan với nhau Ở đây mình hiểu như sau: [vb]f.Write "<kml xmlns=" & Chr(34) & "http://earth.google.com/kml/2.0" & Chr(34) & ">" & vbCrLf[/vb] -f...
by gtdcomputer
Thứ 6 14/08/2015 2:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: đọc điểm ảnh
Trả lời: 5
Xem: 1157

Re: đọc điểm ảnh

Cách của mình là đơn giản rồy, thực ra việc cắt ảnh ra để lưu thành nhiều file, rồi load vào sẽ đơn giản code hơn. Nhưng lại hơi phức tạp. Vì việc cắt thủ công có thể không đồng đều, làm ảnh ko đẹp. Hình như photoshop có chức năng tự chia ảnh ra thì phải, mình ko rành photoshop lắm
by gtdcomputer
Thứ 5 06/08/2015 9:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: đọc điểm ảnh
Trả lời: 5
Xem: 1157

Re: đọc điểm ảnh

Mình có 2 cách cho bạn chọn ;v 1. Cách đánh lừa người dùng: :)) Tạo một cái Panel (nằm trong bộ Container) với độ lớn 75, 75. Tạo cái picturebox bỏ vào cái panel đó. Load ảnh vào, và để chế độ ảnh là autosize. Sao đó, ta cứ dùng Timer tíck rồi move cái picturebox đó, phần nằm ngoài panel sẽ bị ẩn đi...
by gtdcomputer
Thứ 4 05/08/2015 10:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET] Có nên dùng winsock ngoài trong lập trình mạng ???
Trả lời: 0
Xem: 761

[VB.NET] Có nên dùng winsock ngoài trong lập trình mạng ???

Các thím nào rành về lập trình mạng trên .NET có thể tư vấn mình nên sài thư viện cơ bản của system.net hay là dùng winsock ocx tốt hơn. Thật ra mình đã quen sách sử dụng winsock trong vb6 rồi, nên giờ chuyển sang .NET dùng socket kết nối hơi bị khó nhập =)). Nhưng mình nghĩ dùng socket kết nối thì ...
by gtdcomputer
Thứ 7 18/07/2015 10:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: In nội dung từ file text ra máy in bị lỗi font
Trả lời: 3
Xem: 1172

Re: In nội dung từ file text ra máy in bị lỗi font

Printer là chức năng cơ bản của vb6, mà đã là cơ bản thì... ko thể hiển thị được Unicode.

Để in unicode đc, bạn có thể "vẽ" chữ Unicode lên đó. Vâng, chính xác là vẽ lên =))
Dùng hàm textOutw như ví dụ ở đây: http://stackoverflow.com/questions/1351 ... ter-in-vb6
by gtdcomputer
Thứ 7 14/02/2015 5:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nối file có định là là .001,.002
Trả lời: 5
Xem: 1469

Re: Nối file có định là là .001,.002

gSplit.rar
(35.05 KiB) Đã tải về 237 lần
by gtdcomputer
Thứ 7 07/02/2015 3:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trục trặc TextBox
Trả lời: 8
Xem: 1871

Re: Trục trặc TextBox

1. Cái textbox của vb.net nó tự động to lên theo kích thước font, nên chỉnh font to ra, thì textbox sẽ to ra. Còn độ dài thì có thể tuỳ chỉnh tuỳ ý. Tự chỉnh to ra chỉ trong chế độ multiline mới có. Chắc ms nghĩ có ai lại để textbox to, trong khi font lại bé bao giờ :)) 2. Cái properties của mình đô...
by gtdcomputer
Thứ 5 16/10/2014 12:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop
Trả lời: 5
Xem: 1843

Re: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop

Chạy được ở mọi nơi, thì bạn phải hook hotkey
Cách làm ở đây: viewtopic.php?f=7&t=13026&hilit=hotkey
Ở phần code trong form dùng hàm SetHotkey bạn thay phím Insert bằng F5
Ở phần code trong module, bạn sửa dòng code 58 thành đóng và mở form là được
by gtdcomputer
Thứ 6 10/10/2014 7:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: tách dữ liệu!
Trả lời: 5
Xem: 1392

Re: tách dữ liệu!

NẾu độ dài chuỗi là cố định thì có thể làm thế này:[vb] Dim s1 As String, s2 As String, b() As String s1 = Mid("12@caulacbovb$",0,2) 'Tức là lấy 2 ký tự bắt đầu từ ký tự đầu tiên s1 = Mid("12@caulacbovb$", 0, InStr("12@caulacbovb$","@")) 'Tức là cắt chuỗi từ v...
by gtdcomputer
Thứ 2 06/10/2014 11:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy dãy số từ textbox
Trả lời: 2
Xem: 1108

Re: Lấy dãy số từ textbox

Theo mình có thể dùng hàm Split để tách chuỗi thành một mảng, nhưng Split lại trả về mãng string. Nếu muốn lấy mảng số thì dùng for để đổi về số
by gtdcomputer
Thứ 2 06/10/2014 5:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập
Trả lời: 5
Xem: 1459

Re: Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập

Bạn thêm sửa xoá mà bạn code bằng cái gì vb6 hay .net hay c#, bạn sử dụng cơ sở dữ liệu nào.

Quay về tìm kiếm nâng cao