Đã tìm thấy 21 kết quả

by TanPhi
Thứ 3 20/01/2015 2:45 pm
Chuyên mục: [ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn
Chủ đề: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel
Trả lời: 3
Xem: 9854

Re: Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel

Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel Sưu tầm Chưa đánh giá Xuất dữ liệu từ GridView ra Excel C# [csharp]protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls"); Response.Charset = String.Empty; Respons...
by TanPhi
Thứ 3 20/01/2015 2:41 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Export Gridview sang excel asp.net C#
Trả lời: 1
Xem: 1231

Export Gridview sang excel asp.net C#

Mình hỏi hơi ngu ngơ tý. Mình dùng code này để export dữ liệu từ Gidview sang excel trong asp.net . COde chạy ko lỗi nhưng mình chả biết file excel được lưu ra tại đâu @@. Ai giúp mình với Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=FileName.xls"); Response.Cha...
by TanPhi
Thứ 3 20/01/2015 9:15 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Hiển thị dữ liệu kiểu tiền tệ trong GridView ASP.net
Trả lời: 3
Xem: 1441

Re: Hiển thị dữ liệu kiểu tiền tệ trong GridView ASP.net

Bạn hướng dẫn cụ thể dùm mình đươc không? Mình mở link bạn đưa không được.Cám ơn bạn
by TanPhi
Thứ 2 19/01/2015 1:38 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Hiển thị dữ liệu kiểu tiền tệ trong GridView ASP.net
Trả lời: 3
Xem: 1441

Hiển thị dữ liệu kiểu tiền tệ trong GridView ASP.net

Mình load dữ liệu từ SQL lên datatable đổ dữ liệu hiển thị lên GridView .Mình có 1 cột trong GridView muốn hiển thị kiểu tiền vnd . Có ai biết hướng dẫn hộ mình vơi! cảm ơn các bạn nhiều.
by TanPhi
Thứ 6 19/09/2014 1:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^
Trả lời: 3
Xem: 969

Re: Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^

bạn ơi . Mình làm theo cách bạn hỗ trợ thì khi mình select ra câu strsql là
select 0= sum(thgco) from tl310814 where left(tk,7)='VND0294'

chạy proc báo lỗi : Line 1: Incorrect syntax near '='.
Mong bạn giúp đỡ.
by TanPhi
Thứ 6 19/09/2014 7:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^
Trả lời: 3
Xem: 969

Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^

Mình có câu lệnh SQL như sau sao khi chạy bị báo lỗi
"Error converting data type varchar to numeric."
Bạn nào giúp mình với.Minh cám ơn nhiều


declare @ThuThang numeric

set @StrSql1 ='select '+@ThuThang+ '= sum(thgco) from [dbo].[' + @tableTL + '] where left(tk,7)=''VND0294'''
by TanPhi
Thứ 5 03/04/2014 11:04 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Thắc mắc ASP
Trả lời: 1
Xem: 1076

Thắc mắc ASP

Mình mới bắt đầu làm web mình có 1 số thắc mắc sau.Rất mong các bạn trên diễn đàn giải thích hộ mình.Mình chân thành cám ơn. -Muốn viết web ASP thì cài đặt những gì? -Làm web ASP có viết bằng ngôn ngữ VB.net được không?(Thật sự mình đang rất lờ mờ ko rõ) -Ai có tài liệu hay mã nguồn trực quan có thể...
by TanPhi
Thứ 5 29/08/2013 8:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xuất file excel
Trả lời: 9
Xem: 1965

Re: Xuất file excel

vanvu.daklak
cho mình hỏi là đối với 1 lượng dữ liệu lớn tầm 7000 dòng thì việc xuất như code của bạn có nhanh ko ? rất cám ơn bạn giúp đỡ
by TanPhi
Thứ 5 15/08/2013 7:14 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tìm kiếm dữ liệu trên datagidview
Trả lời: 2
Xem: 837

Re: tìm kiếm dữ liệu trên datagidview

ai giúp mình với
by TanPhi
Thứ 4 14/08/2013 10:12 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tìm kiếm dữ liệu trên datagidview
Trả lời: 2
Xem: 837

tìm kiếm dữ liệu trên datagidview

Mình load dữ liệu từ sql lên datagidview.có cột số dư mình cho hiện định dạng kiểu tiền tệ Bây giờ mình có 1 combobox cho chọn số dư (1 số giá trị mình đã quy định săn) bắt sự kiện change là datagidview sẽ lọc ra những dòng có số dư > hoặc bằng với số dư chọn trong combobox Nhưng mình làm bị sai và ...
by TanPhi
Thứ 6 02/08/2013 4:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp đỡ về procudue
Trả lời: 1
Xem: 608

Re: Giúp đỡ về procudue

khi mình chạy câu lệnh import này thì báo lỗi SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Excel 8.0;Database=D:\a.xls;IMEX=1', 'SELECT * FROM [Sheet1$]') Lỗi : Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 The OLE DB provider "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" for linked server "(null)" re...
by TanPhi
Thứ 6 02/08/2013 3:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp đỡ về procudue
Trả lời: 1
Xem: 608

Giúp đỡ về procudue

Mình có procude sau :(Mình tham khảo trên mạng) để đọc file excel dưới sql nhưng khi chạy báo lỗi : Procedure expects parameter '@parameters' of type 'ntext/nchar/nvarchar'. Mọi người giúp đỡ với ạ. SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE PROCEDURE spx_ImportFromExcel03 @SheetName va...
by TanPhi
Thứ 5 01/08/2013 3:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xuất file excel
Trả lời: 9
Xem: 1965

Re: xuẩt file excel

Bạn Fugio ơi cách cảu bạn thì xuất ra dc rồi,nhưng gặp 1 vấn đề là đối với các cột là số thì mất số 0 ở đầu mình đã sửa dong xlWorkSheet.Cells(i + 2, j + 1) = datagisview.Rows(i).Cells(j).Value 'i+2 để đẩy xuống 1 hàng thành xlWorkSheet.Cells(i + 2, j + 1) = "'" + datagisview.Rows(i).Cells...
by TanPhi
Thứ 3 30/07/2013 2:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xuất file excel
Trả lời: 9
Xem: 1965

Re: xuẩt file excel

giúp mình với :(
by TanPhi
Thứ 2 29/07/2013 8:33 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xuất file excel
Trả lời: 9
Xem: 1965

Re: xuẩt file excel

Bạn Fugio ơi.
Làm theo cách của bạn vẫn ko đươc
Bạn xem giúp mình với
by TanPhi
Thứ 6 26/07/2013 1:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xuất file excel
Trả lời: 9
Xem: 1965

Re: xuẩt file excel

Bạn ơi như bạn nó báo lỗi
Object reference not set to an instance of an object.
ngay dòng xlWorkSheet.Cells
BẠn xem giúp mình với
by TanPhi
Thứ 6 26/07/2013 10:50 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xuất file excel
Trả lời: 9
Xem: 1965

Xuất file excel

Mình code xuất ra excel bằng đoạn code sau nhưng sao khi xuất ra excel dữ liệu không được lấy từ dòng đầu tiên của datagidview(dòng các tilte) các bạn chỉ dùm mình với Module ExportToExcel Sub ExportToExcel(ByVal datagisview As DataGridView) Dim xlApp As Object = CreateObject("Excel.Application...
by TanPhi
Thứ 3 16/07/2013 5:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Code 15 giây nếu không đăng nhập đúng thì sẽ bị thoát
Trả lời: 5
Xem: 1373

Re: Code 15 giây nếu không đăng nhập đúng thì sẽ bị thoát

cho timer chạy 10s rùi tự động đóng form thì như nào hả mấy bạn?
by TanPhi
Thứ 3 16/07/2013 10:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: thắc mắc đăng nhập
Trả lời: 1
Xem: 605

thắc mắc đăng nhập

ai giúp mình cách kiểm tra người dùng đăng nhập sai quá 5 lần thì thoát chương trình ra không? Mình viết proc nhưng mình ko biết cách sử lí sao hết IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects WHERE name = N'<KIEMTRA_DANGNHAP>' AND type = 'P') DROP PROCEDURE KIEMTRA_DANGNHAP GO CREATE PROCEDURE KIEMTRA_DA...
by TanPhi
Thứ 4 10/07/2013 11:01 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ góp ý cách tìm kiếm trong vb và sql
Trả lời: 0
Xem: 651

Nhờ góp ý cách tìm kiếm trong vb và sql

chào các bạn ! mình có 1 vấn đề xin nhờ các bạn giúp đỡ Mình sử dụng csdl sql server2000 các table có dữ liệu rất lớn tầm 100.000 dòng trở lên nên việc tìm kiếm của mình từ vb.net gọi store procudue khá lâu thậm chí bị timeout các bạn cho mình hỏi có cách tìm kiếm nào nhanh hơn là duyệt từ trên xuốn...

Quay về tìm kiếm nâng cao