Đã tìm thấy 233 kết quả

by QUANITGROBEST
Thứ 6 31/07/2015 2:38 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?
Trả lời: 369
Xem: 164542

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

mình làm report viewer qua máy khác chạy bị lỗi này..."could not load file or assembly microsoft.reportviewer.winforms version=11.0.0.0 " có bạn nào khắc phục được ko??? cảm ơn
by QUANITGROBEST
Thứ 4 29/07/2015 1:59 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: So sánh ngày tháng trong procedure sql server 2008
Trả lời: 1
Xem: 1472

So sánh ngày tháng trong procedure sql server 2008

trong bảng dữ liệu mình có cột ngày tháng kiểu date, khi tìm kiếm trên web người dùng sẽ chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, như vậy so sánh thế nào thì hơp lý và chính xác, hiện tại pro mình đang dùng 2 biền ngày tháng kiểu varchar(10) và khi so sánh dùng hàm between ALTER PROC [dbo].[sp_Report_Vis...
by QUANITGROBEST
Thứ 3 21/04/2015 10:35 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB
Trả lời: 3
Xem: 1398

Re: NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB

bạn sửa lại thông tin kết nối nha, đặt IP cho máy chứa CSDL và kết nôi thông qua IP, hoặc tên máy chứa CSDL sau đó trong mạng lan từ máy con ping tới IP máy chứa CSDL xem có thấy không. rồi chính sửa lại chuỗi kết nối dạng như vầy vd: server = 192.168.2.1;user id=dhtt;pwd=kgg123;integrated security=...
by QUANITGROBEST
Thứ 3 21/04/2015 10:31 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [HỎI] Tạo và chỉnh sửa dữ liệu của Bàn ăn trong phần mềm quản lý Quán ăn
Trả lời: 0
Xem: 798

[HỎI] Tạo và chỉnh sửa dữ liệu của Bàn ăn trong phần mềm quản lý Quán ăn

Mình đang viết PM quản lý Nhà hàng cho 1 nhà hàng bia, với phần đặt bàn, giao diện được thiết kế như hình dưới. http://uphinhnhanh.com/images/5020503_dat_ban.jpg Khi đặt bàn nhân viên sẽ click vào 1 bàn, và sẽ hiển thị màu xanh như hình, tiếp tục nhân viên chọn món cho bàn đó thông qua bảng mặt hàng...
by QUANITGROBEST
Thứ 6 04/07/2014 2:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi, ko mở được giao diện design winform
Trả lời: 2
Xem: 1273

Lỗi, ko mở được giao diện design winform

phần mềm viết ngày trước chạy ok, mới cài lại máy bjo mở lại bị lỗi này, phần mềm có dùng dotnetbar, có bác nào bị và fix được chưa...
help me
Hình ảnh
by QUANITGROBEST
Chủ nhật 04/05/2014 12:04 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: xây dựng CSDL
Trả lời: 0
Xem: 3069

xây dựng CSDL

Mình đang làm báo cáo về sản lượng bán hàng các khu vực trong cả nước, đại loại như thế này. 1.Trong nước chi thành các khu vực, hiện tại với năm 2014 là 21 khu vực Trong mỗi khu vực đó có các khu vực con. Năm 2014 Quảng Ninh - Thái Bình - Hải Phòng - Nam Định Hoành Bồ, Yên Hưng Hải Phòng Giao Phong...
by QUANITGROBEST
Thứ 3 15/04/2014 3:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mã hóa chuỗi kết nối Connection String trong file app.config
Trả lời: 3
Xem: 2531

Re: Mã hóa chuỗi kết nối Connection String trong file app.co

[csharp] using System; using System.Collections; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Data; using System.Configuration; using System.Data.Common; namespace TrainD { class DataLayer { DbConnection connection; DbCommand cmd; DbDataAdapter da; Db...
by QUANITGROBEST
Thứ 3 15/04/2014 8:32 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: [Hỏi] Nhờ tư vấn xây dựng 1web app
Trả lời: 2
Xem: 1600

Re: [Hỏi] Nhờ tư vấn xây dựng 1web app

các bác có cao kiến j ko?
by QUANITGROBEST
Thứ 2 14/04/2014 2:03 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: [Hỏi] Nhờ tư vấn xây dựng 1web app
Trả lời: 2
Xem: 1600

[Hỏi] Nhờ tư vấn xây dựng 1web app

mình đang xây dựng 1 website asp.net theo yêy cầu của công ty như thế này. công ty mình chuyen về thức ăn thủy sản cho tôm và cá, bán sản phẩm trên khắp cả nước thông qua hệ thống nhân viên sale phân bổ khắp các khu vực trong cả nước, phân phối thức ăn xuống các đại lý cấp 1, cấp 2, và các hộ nuôi t...
by QUANITGROBEST
Thứ 2 14/04/2014 1:43 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: asp.net sự kiện khi click vào treeview
Trả lời: 4
Xem: 1660

Re: asp.net sự kiện khi click vào treeview

uh mình cũng đang làm phần này, bạn cho mình tham khảo đoạn code load data từ CSDL lên treeview với.
thank bạn nhiều
by QUANITGROBEST
Thứ 2 14/04/2014 8:39 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: asp.net sự kiện khi click vào treeview
Trả lời: 4
Xem: 1660

Re: asp.net sự kiện khi click vào treeview

treeview có load dữ liệu động từ CSDL được không nhỉ
by QUANITGROBEST
Thứ 2 20/01/2014 9:27 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xin giúp form login sau đó nhảy sang form menu
Trả lời: 3
Xem: 1606

Re: xin giúp form login sau đó nhảy sang form menu

cái này bạn làm bằng vb6 ah. mình có bài giống vậy nhưng làm trên vb.net nếu bạn cần mình gửi cho. cách làm là như thế này: tạo 2 form như trên bài của bạn đặt tên frmLogin và frmMain, set cho form frmLogin chạy khi chương trình chạy, kiểm tra sư kiện tại login nếu sai thông báo thất bại, ngược lại ...
by QUANITGROBEST
Thứ 2 20/01/2014 9:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy dữ liệu từ gridview của form 2 đổ vào gridview form 1
Trả lời: 4
Xem: 3376

Re: Lấy dữ liệu từ gridview của form 2 đổ vào gridview form

ah...ý bạn là dữ liệu trên Datagridview form 2 khi mình nhập mới bằng tay thì thêm nó vào 1 datatable sau đó load từ Datatable này ngược lên Datagridvew. cho mình hỏi thêm: mình lấy được giá trị và truyền xuống form 2 và lưu tạm vào textbox để test thử rồi, nhưng vì form2 là form hiển thị trước(form...
by QUANITGROBEST
Thứ 7 18/01/2014 10:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy dữ liệu từ gridview của form 2 đổ vào gridview form 1
Trả lời: 4
Xem: 3376

Re: Lấy dữ liệu từ gridview của form 2 đổ vào gridview form

thanks bạn đã có ý kiến, cho mình hỏi là table nguồn ý bạn là sao, có phải là table trong CSDL chứ dữ liệu load lên gridview trên form 2. hiện tại form 2 là ko load dữ liệu từ CSDL mà là form trống mình nhập từng giá trị.
by QUANITGROBEST
Thứ 7 18/01/2014 11:03 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy dữ liệu từ gridview của form 2 đổ vào gridview form 1
Trả lời: 4
Xem: 3376

Lấy dữ liệu từ gridview của form 2 đổ vào gridview form 1

mih đang làm 1 bài liên quan đến lấy dữ liệu từ gridview form này truyền cho gridview form kia, tức là khi click vào cột Fname trên grid form 2(số 2 màu đỏ) load lên form 1(số 1 màu đỏ) có danh sách các Fname, chọn 1 dòng trên gridview form 1 thì giá trị đó đẩy xuống dòng bên dưới gridview form 2, h...
by QUANITGROBEST
Thứ 4 18/12/2013 9:48 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: [HỎI] Xây dựng 1 ứng dụng access nhiều người dùng.???
Trả lời: 2
Xem: 1445

[HỎI] Xây dựng 1 ứng dụng access nhiều người dùng.???

MÌNH ĐANG CHUẨN BỊ XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG BẰNG ACCESS CHO NHIỀU NGƯỜI DÙNG, KHOẢNG 10 NGỪOI, NẾU DÙNG VISUAL + SQL SERVER THÌ OK, KO VẤN ĐỀ, NHƯNG LÀM FORM TRÊN ACCESS(ACC) VÀ DÙNG ACCESS LÀM CSDL THÌ MÌNH CHƯA CÓ KINH NGHIỆM LÀM, ĐANG BẮT ĐẦU NGHIÊN CỨU. CÓ VẤN ĐỀ CẦN HỎI CÁC BẠN LÀ ACCESS CÓ THÍCH HỢ...
by QUANITGROBEST
Thứ 4 18/12/2013 9:42 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bắt lỗi khi đổ dữ liệu từ excel vào SQL server
Trả lời: 22
Xem: 11228

Re: Bắt lỗi khi đổ dữ liệu từ excel vào SQL server

mình import theo từng sheet, mình có 1 table lưu tên các sheet, và khi chương trình chạy thì load thông tin các sheet name lên combobox. đây là code import dữ liệu từ file excel vào DB. [vbnet] Public Function Bs_Dodulieu(ByVal strYear As String, ByVal strSheet As String, ByVal strTableName As Strin...
by QUANITGROBEST
Thứ 5 24/10/2013 2:13 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: Xin ý kiến mọi người về PM quản lý sắp thiết kế
Trả lời: 13
Xem: 2379

Re: Xin ý kiến mọi người về PM quản lý sắp thiết kế

thanks bạn kaildo, cũng là 1 cách giải quyết, hiện tại mình đã làm được rồi, bằng cách public lên net và cho chứng thực bằng 1 đoạn key 50 ký tự do hệ thống phát sinh và cấp theo User, tức là ngừoi dùng muốn đăng nhập vào hệ thống thì ngoài tên đăng nhập, pass thì phải có key chứng thực nữa(file key...

Quay về tìm kiếm nâng cao