Đã tìm thấy 511 kết quả

by ducpkh
Chủ nhật 10/01/2016 3:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: So sánh phần trăm giống nhau của TextBox VB.NET
Trả lời: 2
Xem: 1036

Re: So sánh phần trăm giống nhau của TextBox VB.NET

Đưa nội dung 2 textbox vào chuỗi sau đó so sánh các ký tự xem có b.nhiêu % giống nhau rồi đưa ra label bạn!
by ducpkh
Chủ nhật 10/01/2016 3:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không xuất được report - Failed login pcname\guest
Trả lời: 1
Xem: 823

Re: Không xuất được report - Failed login pcname\guest

Lỗi đó là do cách tạo báo cáo của bạn. Bạn tạo báo cáo dùng liên kết CSDL tĩnh nên chuyển máy khác bị lỗi ngay!
by ducpkh
Thứ 6 08/01/2016 7:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin các pro chỉ giáo Code VB.net
Trả lời: 3
Xem: 1152

Re: Xin các pro chỉ giáo Code VB.net

Bạn đưa App lên mọi người xem rồi mới biết mà giúp chứ!
by ducpkh
Thứ 3 22/12/2015 10:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi khi chạy vb 2012
Trả lời: 0
Xem: 809

Lỗi khi chạy vb 2012

Mình bị lỗi thế này. Bạn nào biết xin chỉ cách khách phục!
by ducpkh
Chủ nhật 02/08/2015 10:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sử dụng Namespace
Trả lời: 0
Xem: 719

Sử dụng Namespace

Mình sử dụng Namespace "Imports Microsoft.VisualBasic.CompilerServices" nhưng không được. Bạn nào biết xin chỉ giúp!
  1. Imports Microsoft.VisualBasic.CompilerServices

:)
by ducpkh
Thứ 5 30/07/2015 10:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin mọi người chỉ giúp nhập dữ liệu qua mạng internet
Trả lời: 1
Xem: 872

Re: xin mọi người chỉ giúp gấp

Mạng Lan hay net thì vấn đề là nhập dữ liệu vào phần mềm và dữ liệu đó lưu ở trên máy nào thôi bạn!
by ducpkh
Thứ 5 30/07/2015 10:45 pm
Chuyên mục: Dự án mã nguồn mở
Chủ đề: Mã nguồn phần mềm điều khiển nhà kính SmartLeaf
Trả lời: 13
Xem: 15633

Re: Mã nguồn phần mềm điều khiển nhà kính SmartLeaf

Bạn có phần code kết nối các bo mạch không share cho ai có nhu cầu thì tham khảo đi!
by ducpkh
Thứ 5 30/07/2015 10:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: giải thích đoạn Code khi sử dụng Store Procedue
Trả lời: 0
Xem: 690

giải thích đoạn Code khi sử dụng Store Procedue

[vbnet] Public Shared Function SelectTableSP(ByVal storedProcedure As String, ByVal param As Object()) As DataTable If (UDB.DBType = DatabaseType.SQLServer) Then Try UDB.BeginTransaction() If Not UDB.bTransaction Then UDB.connSql = New SqlConnection(UDB.str) UDB.connSql.Open() UDB.CmdSql = New SqlCo...
by ducpkh
Thứ 3 03/02/2015 10:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo merge columns với XtraGrid
Trả lời: 0
Xem: 731

Tạo merge columns với XtraGrid

Có bạn nào biết tạo Merge Columns với XtraGrid trong DevExpress không?
by ducpkh
Thứ 2 26/01/2015 11:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Kết nối 2 máy tính qua cổng COM
Trả lời: 8
Xem: 2175

Re: Kết nối 2 máy tính qua cổng COM

Nếu chỉ truyền nhận giữa 2 máy tính hoặc nhiều máy với nhau thì dùng mạng Lan đi.
RS232 thì thường được dùng kết nối với các thiết bị ngoại vi như cảm biến: Tốc độ, nhiệt độ, độ ẩm... thông qua các VĐK: PIC, AVR, ATMEL...
:D :D
by ducpkh
Thứ 2 17/11/2014 7:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Cần giúp đỡ viết hàm INSERT INTO in DATABASE!
Trả lời: 2
Xem: 1401

Re: Cần giúp đỡ viết hàm INSERT INTO in DATABASE!

Chuyển sang box .net đi bạn!
by ducpkh
Thứ 2 17/11/2014 7:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Ghi dữ liệu sang Microsoft Office Word
Trả lời: 6
Xem: 1443

Re: Ghi dữ liệu sang Microsoft Office Word

Chủ đề này có nhiều rồi. Bạn chịu khó search!
by ducpkh
Thứ 2 10/11/2014 7:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Update nhiều hàng trong Access
Trả lời: 1
Xem: 1053

Update nhiều hàng trong Access

Có bác nào biết cách Update nhiều hàng trong Vb.net không. Xin chỉ giúp? [vbnet] For j = 0 To Tong_so j = j + 1 Dim sql1 As String = "Update tbl_Hocvien set SBD = '" & mangSB(j) & "' where KetLuan = 'A' " Dim Command1 As New OleDb.OleDbCommand(sql1, con) con.Open() Comman...
by ducpkh
Chủ nhật 20/04/2014 11:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp em code này sai chổ nào ?
Trả lời: 7
Xem: 1418

Re: Giúp em code này ? :(

Hàm toán Căn bậc 2 là: SQRT bạn!
by ducpkh
Thứ 6 18/04/2014 1:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Trả lời: 38
Xem: 9041

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Vào lại C:\Window\System32 tìm lại xem MSADODC.OCX còn không.Nếu còn thì đăng ký lại!
by ducpkh
Thứ 6 18/04/2014 11:02 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Trả lời: 38
Xem: 9041

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Chọn lại trong Components và Tick vào là bạn dùng được thôi.
by ducpkh
Thứ 6 18/04/2014 8:43 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Trả lời: 38
Xem: 9041

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Không có trong ToolBox hay không có trong VB6.
Nếu không có trong ToolBox thì bạn Add Reference là được thôi.
by ducpkh
Thứ 5 17/04/2014 11:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado
Trả lời: 3
Xem: 1173

Re: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado

Kiểu số bạn !
Call Tinhtong (Dongia, Tonggia)
by ducpkh
Thứ 5 17/04/2014 10:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado
Trả lời: 3
Xem: 1173

Re: [Help] Giúp mình về hàm trong CSDL dùng ado

Trong CSDL "truong" của bạn phải là kiểu số. Khi đó khai báo
  1. X là kiểu số Integer, double...
by ducpkh
Thứ 4 16/04/2014 2:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Trả lời: 38
Xem: 9041

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Nếu bạn dùng Win 7 thì nó không cho đăng ký UnicodeControl như cách ở trên đâu?

Quay về tìm kiếm nâng cao