Đã tìm thấy 42 kết quả

by 01632911829
Thứ 2 02/12/2013 7:05 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tự động đăng nhập Facebook
Trả lời: 0
Xem: 950

Tự động đăng nhập Facebook

With WebBrowser1 .Navigate "http://facebook.com/" Do While .Busy DoEvents Loop .Document.GetElementById("email").InnerText = "01632911829" .Document.GetElementById("pass").InnerText = "ntt21011995." For Each ww In .Document.All If ww.GetAttribute(&q...
by 01632911829
Thứ 7 31/08/2013 6:15 pm
Chuyên mục: Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ
Trả lời: 75
Xem: 82336

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Sao tui add user control vào rùi nhưng sài nó báo lỗi.. vẽ nó lên form nó báo lỗi zầy là sao pác
"failed to import activex control. please ensure it is properly registered" VB 2008
by 01632911829
Thứ 3 20/08/2013 10:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Tạo update cho 1 chương trình từ host
Trả lời: 7
Xem: 2523

Re: Tạo update cho 1 chương trình từ host

cụ thể tý bạn ơi
by 01632911829
Thứ 6 28/06/2013 7:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Tạo update cho 1 chương trình từ host
Trả lời: 7
Xem: 2523

Tạo update cho 1 chương trình từ host

Tình hình là giờ mình có 1 file Test.exe và 3 file dll là abc.dll, bca.dll, acb.dll đã úp lên host rùi
Giờ mình mún upadate chương trình client theo theo sever đã up đó thì làm sao đây mọi người
by 01632911829
Thứ 6 03/05/2013 4:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về code sữa đỗi khóa regedit
Trả lời: 19
Xem: 3595

Re: Hỏi về code sữa đỗi khóa regedit

Túm lại code tạo là sao
by 01632911829
Chủ nhật 20/01/2013 1:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tạo web sever VB6
Trả lời: 0
Xem: 738

Tạo web sever VB6

Giờ mình có 1 sever ảo rùi.. làm sao cho chương trình nào đó update theo sever ảo mình làm đó
help me!
by 01632911829
Thứ 4 02/01/2013 12:43 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuyến
Trả lời: 8
Xem: 5528

Re: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuy

Ý mình là đại ca làm 1 demo cái ct mà mở 1 video đi theo thư mục of chương trình (hoặc mở bằng cách extract trong resouse ra á), khởi động cùng window
by 01632911829
Thứ 2 31/12/2012 11:48 am
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: Một Số Module & Class Module Cần Thiết
Trả lời: 3
Xem: 10722

Re: Một Số Module

Tks nhiều
by 01632911829
Chủ nhật 30/12/2012 7:26 pm
Chuyên mục: [VB] Chuỗi và Thời gian
Chủ đề: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm API
Trả lời: 18
Xem: 18246

Re: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm A

Tạo 1 lable1 và 1timer. Chỉnh interval timer là 100
cho code này vào là ok thuj. Đơn giản ít tốn tài nguyên

Mã: Chọn tất cả

label1.caption = now
Ko dùng timer chi cho khổ.. Có gì chỉ giáo nha
by 01632911829
Chủ nhật 30/12/2012 3:22 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Thủ thuật với WebBrowser
Trả lời: 6
Xem: 8971

Re: Thủ thuật với WebBrowser

13, Mở trang
Syntax: [ Download ] [ Hide ] [ Select ]
Using vb Syntax Highlighting
Private Sub Command2_Click()
WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_OPEN, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER
End Sub

Làm không phải có form_load nó mới chạy á
by 01632911829
Chủ nhật 30/12/2012 1:24 pm
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuyến
Trả lời: 8
Xem: 5528

Re: Từng bước xây dựng chương trình xem truyền hình trực tuy

Hay. Nhưng nếu mình muốn dùng Play media mở 1 video trong Resource[Tự động play] , khởi động cùng máy tính, chạy xong rùi tắt thì sao.
by 01632911829
Chủ nhật 23/12/2012 9:29 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cấu trúc Select case
Trả lời: 3
Xem: 7643

Re: Cấu trúc Select case

=<
Dấu này trong toán tử là gì zậy.. mới phát minh à
by 01632911829
Thứ 7 22/12/2012 9:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Phần mềm không hiển thị được Tiếng Việt sau khi cài lại Win
Trả lời: 10
Xem: 2218

Re: Phần mềm không hiển thị được Tiếng Việt sau khi cài lại

Vào Registry: Start-->run--> gõ regedit Tìm đến khóa: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts] Trong đó, các font đã bị thay đổi đường dẫn chỗ khác rồi.(ví dụ font Tohoma bị thay đổi đường dẫn, bạn kick đúp chuột trái vào giá trị Tohoma--> sẽ xuất hiện 1 bảng và bạn xó...

Quay về tìm kiếm nâng cao