Chỉ tìm thấy 1 kết quả

by hungvu11
Thứ 3 09/08/2011 9:15 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Cách tạo và dùng DLL trong VB.NET
Trả lời: 15
Xem: 24845

Re: Cách tạo và dùng DLL trong VB.NET

mình mới dùng visual basic 10, mà không hiểu sâu lăm nên muốn biết lỗi khi tạo hàm "Sleep 1000" delay khoang 1s Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) Khi khai bao trong visual basic 6 thi dùng được Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVa...

Quay về tìm kiếm nâng cao