Đã tìm thấy 453 kết quả

by OKMimo
Thứ 5 04/10/2018 12:25 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tìm code của file .exe
Trả lời: 1
Xem: 3834

Re: Tìm code của file .exe

File trút trên AutoCad là file gì bạn nhỉ? Mình cũng làm AutoCad mà không biết file đó? Cụ thể hơn đi, gửi mình xem file đó của bạn.
by OKMimo
Thứ 6 24/08/2018 8:59 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Mình cần viết 1 tool lấy giá trên web đối thủ về excel
Trả lời: 1
Xem: 3088

Re: Mình cần viết 1 tool lấy giá trên web đối thủ về excel

Bạn gửi cho mình trang web có thông tin bạn cần lấy. Mình sẽ xem và làm.
by OKMimo
Thứ 6 16/12/2016 8:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ mọi người sửa giúp code
Trả lời: 3
Xem: 1564

Re: Nhờ mọi người sửa giúp code

Bạn thêm hàm DegToRad() là sẽ chạy được. Hàm này bạn tự viết nhé.
by OKMimo
Thứ 7 16/01/2016 11:46 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Truyền tham số (byref)
Trả lời: 1
Xem: 1089

Re: Truyền tham số (byref)

[vb]Function p(ByRef a As Integer, ByRef b As Integer, ByRef c As Integer) a = a + b b = b + c c = c + a Text1.Text = "a= " & a & vbCrLf & "b= " & b & vbCrLf & "c= " & c End Function Private Sub Command1_Click() Dim x As Integer Dim y As Int...
by OKMimo
Thứ 7 14/02/2015 4:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Thay đổi ico file exe
Trả lời: 1
Xem: 934

Re: Thay đổi ico file exe

Bạn dùng các trình đọc Resource nhé, ví dụ: Resource Hack,...
by OKMimo
Thứ 4 21/01/2015 6:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 1938

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Cảm ơn bác Trương Phú và bạn Xuân Hà, xin lỗi vì mình không để ý kỹ yêu cầu của bài toán, ban đầu chỉ xem code của bạn Xuân Hà và xem qua ý của chủ topic nên nghĩ là Tổ hợp phím trên Form rỗng control. Giờ mới nhìn kỹ. Thanks.
by OKMimo
Thứ 2 19/01/2015 9:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: không cho thay đổi nội dung trên textbox
Trả lời: 1
Xem: 1118

Re: không cho thay đổi nội dung trên textbox

Sự kiện dành cho một TextBox khi con trỏ chuột nằm trong đó là GotFocus(), còn khi rời khỏi TextBox đó là LostFocus(). Để một TextBox không "hoạt động được" (vô hiệu hóa) bạn có thể dùng một trong 2 thuộc tính Locked (bằng True để vô hiệu hóa) và Enabled (bằng False để vô hiệu hóa). Tuy nh...
by OKMimo
Thứ 2 19/01/2015 8:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 1229

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Nếu có khoảng 15 cái Label mà làm như bạn thì có lẽ hết ngày. Học là để phát triển, không nên bó buộc trong phạm vi hẹp. Đúng vậy, nếu có 15 hay 100 cái Label thì làm như mình sẽ không ổn chút nào. Dĩ nhiên vì lý do chỉ có 3 Label nên mình mới định hướng làm như vậy. Trong coding, làm các dự án, ng...
by OKMimo
Thứ 2 19/01/2015 7:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 1938

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Bạn chưa thực sự hiểu về sự kiện KeyDown. Vậy nếu hiểu về sự kiện này thì phải hiểu như thế nào thêm nữa? Mong bạn giải thích thêm, vì đơn thuần mình chỉ cần biết KeyDown là nhấn phím, ngược với KeyUp là nhả phím mà thôi. Còn hiểu thêm và thậm chí sâu thì mình chưa được hiểu. Tuy nhiên, nhận thấy m...
by OKMimo
Chủ nhật 18/01/2015 11:42 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 1938

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Không có ký hiệu vbKey cho dấu chấm bạn nhé. Để nhận mã của dấu chấm thì bạn dùng hàm Asc() nhé.
by OKMimo
Thứ 7 17/01/2015 8:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Trả lời: 10
Xem: 1938

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Trước tiên, mình có chút góp ý về code của bạn Xuân Hà: Việc dùng API GetAsyncKeyState() là một cách, tuy nhiên, khi VB6 đã hỗ trợ tính năng (sự kiện) đáp ứng được yêu cầu của đề bài một cách đơn giản rồi thì dùng API lại là một cách không thuyết phục lắm, hơn thế nó làm cho VB6 trở thành ngôn ngữ k...
by OKMimo
Thứ 7 17/01/2015 6:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Trả lời: 6
Xem: 1229

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Làm như bạn Xuân Hà cũng được, nhưng nêu bài toán đơn giản thế này mà viết code phức tạp như thế thì không thực sự ổn lắm, chủ topic lại là người đang học basic, hơn thế code của bạn chưa tối ưu (sẽ chậm hơn code sau đây của mình, đồng thời tốn tài nguyên?), mình đơn cử code này: [vbnet]Public Class...
by OKMimo
Thứ 2 22/09/2014 9:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề khi dùng các form trong MDI form
Trả lời: 3
Xem: 1149

Re: Tiếp tục thỉnh giáo về VB 6.0

Vấn đề 1: Trong sự kiện Show Form mới, bạn lấy tọa độ của Form trước đó, sau đó dùng phương thức Move() để move Form mới tới vị trí mà bạn tính được, tiêp theo là dùng phương thức Unload để tắt cái Form cũ kia đi.
Vấn đề 2: Phải cụ thể hóa, post project của bạn lên nhé.
by OKMimo
Thứ 4 10/09/2014 7:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop
Trả lời: 5
Xem: 1854

Re: Newbie nhờ các pro giúp đỡ !

Bạn đặt dòng này trong sự kiện Form_KeyUp():

  1. If KeyCode = 117 Then
  2.     Unload Me
  3. End If
by OKMimo
Thứ 7 16/08/2014 7:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Auto click lúc được lúc không!
Trả lời: 4
Xem: 1819

Re: Auto click lúc được lúc không!

Move chuột đến một điểm nào đó bạn dùng hàm API SetCursorPos(), sau đó dùng hàm mouse_event() để thực hiện click chuột với các thông điệp hợp lý, tuy nhiên, bạn nên xem kỹ cách sử dụng chúng trên MSDN; đôi khi, bạn cũng phải active cửa sổ tại vị trí set mouse (cũng có hàm API cho việc này).
by OKMimo
Thứ 5 14/08/2014 9:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Auto click lúc được lúc không!
Trả lời: 4
Xem: 1819

Re: Auto click lúc được lúc không!

Code của bạn như thế nào? Hiện nay, với tình hình mới, một số game đã có những phiên bản chống các tác động từ những luồng khác, nó hủy tất cả các thông điệp hệ thống mang tính bất lợi cho nó, vì thế thông điệp click của bạn gửi đến cho cửa sổ game đó sẽ bị hủy ngay tại hàng đợi thông điệp cửa sổ ga...
by OKMimo
Thứ 3 01/07/2014 8:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?
Trả lời: 7
Xem: 2402

Re: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?

Nói bạn không tìm hiểu thì có lẽ sẽ làm bạn không hài lòng. Vậy mình demo cho bạn theo hướng sử dụng delegate để làm việc này cho bạn tìm hiểu. Đính kèm dưới:
by OKMimo
Chủ nhật 29/06/2014 8:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?
Trả lời: 7
Xem: 2402

Re: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?

tungblt đã viết:hic mình không dùng c# . nhưng mà chắc ý bạn là vầy
sub command_click()
form2.label.caption = form1.textbox.text
end sub
Bạn không thể support kiểu này được, vì C# không thể làm như vậy được.
by OKMimo
Chủ nhật 29/06/2014 7:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?
Trả lời: 7
Xem: 2402

Re: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?

Ý của bạn là cần gì? Bạn định làm một bài hướng dẫn hay hỏi gì? Hjx.

Delegate bạn nhé!

Quay về tìm kiếm nâng cao