Đã tìm thấy 28 kết quả

by Qsoft
Chủ nhật 24/03/2013 4:22 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: xem giùm cơ sở dữ liệu
Trả lời: 2
Xem: 1310

Re: xem giùm cơ sở dữ liệu

Mình không biết quy trình làm việc của quản lý cà phê lắm. nhưng mình cảm thấy nó không ổn cho lắm. bạn hãy tuân theo 3 chuẩn NF và làm theo trình tự thì theo mình nó sẽ đúng thôi.
by Qsoft
Chủ nhật 28/10/2012 10:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần tư vấn giải pháp truy vấn SQL
Trả lời: 8
Xem: 1414

Re: Cần tư vấn giải pháp truy vấn SQL

mình tạo Crystal report có 3 trường hợp sau: 1.In tất cả các sảng phẩm có trong bảng phieuxuat thì có thể dùng câu lệnh này: Select * from phieuxuat 2.In một sảng phẩm do người dùng chon: Select * from phieuxuat where mahang= @mahang 3.In một số sảng phẩm do người dùng chọn, vi du: có lúc thì chọn 4...
by Qsoft
Thứ 5 23/08/2012 11:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Các bạn cho hỏi về tách chuỗi
Trả lời: 2
Xem: 1328

Re: Các bạn cho hỏi về tách chuỗi

Text1.Text=Replace(Trim(Text1.Text), "/", ", ")
đã đúng yêu cầu chưa
by Qsoft
Thứ 4 01/08/2012 5:54 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: tự động tăng phần số khi lấy mã cuối cùng trong vb6
Trả lời: 24
Xem: 3395

Re: tự động tăng phần số khi lấy mã cuối cùng trong vb6

Theo mình Trước tiên bạn phải xác định được phần tử cuối cũng cái đã.
bạn muốn tăng phần tử trong chuỗi thì bạn phải tách ra được phần số và phần chữ cái đã. Sau đó bạn tăng phần số đó lên 1 phần tử và rồi lại nối phần chữ cũ và phần số mới tăng lên một phần tử thì mới được.
Chúc bạn thành công.
by Qsoft
Thứ 5 19/07/2012 1:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()
Trả lời: 5
Xem: 1909

Re: khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()

bạn chỉ cho mình rõ hơn được chứ? thanks!
by Qsoft
Thứ 6 13/07/2012 2:32 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()
Trả lời: 5
Xem: 1909

khi chạy chương trình thì bão lỗi hàm Trim()

Khi chạy chương trình thì báo lỗi ở hàm Trim() khi bỏ đi là nó chạy được. Ai biết thì bảo mình với?
by Qsoft
Thứ 5 12/07/2012 3:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Code định nghĩa License key ?
Trả lời: 8
Xem: 3037

Re: Code định nghĩa License key ?

Bạn có thể tính toán làm sao cho thời gian trong phần mềm bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng giờ của hệ thống thì mới cho làm việc là có thể giải quyết được rồi. Vì giờ trong phần mềm là cái mà nó sẽ có liên quan đến công việc của người sử dùng mà?
by Qsoft
Thứ 6 08/06/2012 3:29 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giới hạn min và max độ dài trong textbox ?
Trả lời: 12
Xem: 4189

Re: Giới hạn min và max độ dài trong textbox ?

bạn sủ dụng câu lệnh đó :
If Len(text1.text) <3 and len(text1.text) >7 then msgbox "khong hop le": text1.text = ""
vào sự kiện change của textbox hoặc đặt nó ở nút button thì nó sẽ có tác dụng ngay.
tốt nhất là đặt ở nút button ý. chúc thành công
by Qsoft
Thứ 6 08/06/2012 3:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: cần giúp xử lý lỗi "syntax error in From clause"
Trả lời: 8
Xem: 1894

Re: cần giúp xử lý lỗi "syntax error in From clause"

Bạn xem lại kết nối tới csdl và câu lệnh select đi nhá
theo mình không nhầm là do cái đó gây ra
by Qsoft
Thứ 5 07/06/2012 4:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp mình về quản lý kho với!!!
Trả lời: 3
Xem: 1556

Re: Giúp mình về quản lý kho với!!!

cái này bạn có thể sử dụng được cái phần mềm của mình xem có dùng được không. Bạn chỉ cần chỉnh tên khách hàng là Biển số xe hoặc mã khách hàng là biển số xe là được ( Về phần thống kê xe) Còn về phần hàng hóa thì đã có rồi nhập thông tin là : hóa đơn nhập còn xuất thông tin là phần : xuất hóa đơn k...
by Qsoft
Thứ 4 30/05/2012 3:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Help VB 6.0 lấy dữ liệu 2 table trong Acces
Trả lời: 3
Xem: 960

Re: Help VB 6.0 lấy dữ liệu 2 table trong Acces

bạn dùng câu lệnh select *.table1, *.table2 from table1, table2 where Maxe.table1=Maxe.table2 là được mà
by Qsoft
Thứ 4 30/05/2012 3:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Code định nghĩa License key ?
Trả lời: 8
Xem: 3037

Re: Code định nghĩa License key ?

Theo mình thì bạn định trước các License key và kiểm trả nhập từ textbox giống với các license key thì bạn cho nó chạy. Nó gần tương tự như from đang nhập mà không có cơ sở dữ liệu
by Qsoft
Thứ 3 22/05/2012 5:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp xóa nguyên cả table trong vb6
Trả lời: 4
Xem: 1251

Re: Giúp xóa nguyên cả table trong vb6

như thế là bạn xóa hết dữ liệu của table thứ 2 rồi
câu lệnh: delete * form <tên bảng>
by Qsoft
Thứ 3 22/05/2012 5:43 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Hướng dẫn sử dung Crystal Report để tạo báo cáo
Trả lời: 1
Xem: 3586

Hướng dẫn sử dung Crystal Report để tạo báo cáo

Cho mình hởi về cài đặt và sử dụng Crystal Report để tạo báo cáo mới, Về phần này mình chưa biết. Mong các bạn chỉ bảo giúp. Thanks!
by Qsoft
Thứ 3 22/05/2012 4:43 pm
Chuyên mục: Phần mềm quản lý
Chủ đề: Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft
Trả lời: 2
Xem: 6473

Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft

Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng Qsoft 1 Tự làm Nhập xuất thông tin hàng hóa, xuất nhập tồn, hóa đơn nhập xuất, thu chi, báo cáo hàng xuất nhập tồn, thu chi .... và một số chức năng khác phần mềm đã đóng gói, thông tin đăng nhập vào hệ thông tên đăng nhập: quy mật khẩu: 123456 và để chạy cho đ...
by Qsoft
Thứ 7 05/05/2012 10:22 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Cho em hỏi về Login - không cần CSDL
Trả lời: 5
Xem: 1640

Re: Cho em hỏi về Login - không cần CSDL

Bạn xen có đúng yêu cầu chưa nhé.
by Qsoft
Chủ nhật 26/02/2012 8:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Sửa giúp mình chức năng sửa dữ liệu
Trả lời: 3
Xem: 985

Re: Sửa giúp mình chức năng sửa dữ liệu

Chỉ có điều là bạn tim không thể thay đổi mã khóa được mà chỉ có thể thay đổi nhứng thông không phải là khoá. bạn thử thêm đoạn mà mình vừa chỉnh xem có được không ( theo mình nghĩ là sẽ được thôi). ví dụ : [vb]If m_Sua = 1 Then opendata rs, "select * from Sach" rssach.movefirst dowhile no...
by Qsoft
Thứ 4 22/02/2012 6:59 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xin kiểm tra giúp em đoạn code !!!
Trả lời: 2
Xem: 1092

Re: Xin kiểm tra giúp em đoạn code !!!

[vb]Dim rec As New ADODB.Recordset Private Sub cmd_thoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmd_tim_Click() 'kt du lieu If txt_Ma = "" Then MsgBox "Ban chua nhap ma!!!" txt_Ma.SetFocus Exit Sub End If If IsNumeric(txt_Ma) = False Then MsgBox " Ma phong khong duoc nhap chu...
by Qsoft
Thứ 4 22/02/2012 6:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: code nút tìm kiếm !!!!
Trả lời: 3
Xem: 1952

Re: code nút tìm kiếm !!!!

sqlstr = "select * from nha where sonha='" & me.sonha.text & "'"
by Qsoft
Chủ nhật 12/02/2012 9:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách hiển thị dữ liệu trên datagrid
Trả lời: 3
Xem: 1264

Re: Cách hiển thị dữ liệu trên datagrid

mình đang hoc vb6,có bài hiển thị thông tin từ access lên vb thông qua datagrid,nhung trong access cột nam nữ cua mình la yes/no nên hiển thị lên datagrid la 0 va -1,có cách nào để hiển thị lên datagrid thành nam nữ ko? bạn có thể đổi trong access cột giới tính là text cũng được mà thế là không cần...

Quay về tìm kiếm nâng cao