Đã tìm thấy 9 kết quả

by tigerhn
Thứ 2 16/07/2018 11:00 am
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Tổng Quát về Các Lệnh Mở File
Trả lời: 11
Xem: 25245

Re: Tổng Quát về Các Lệnh Mở File

Bác TruongPhu cho em hỏi chút: Em đang lập 1 số dự toán công trình (có mẫu giống nhau), trước đây em lập 1 file mẫu trên Excel, sau đó em viết 1 tool nhỏ bằng VB6 để mở file mẫu, copy và paste dữ liệu vào file mẫu Hiện tại do yêu cầu của Chủ đầu tư yêu cầu phải lập trên G8, mà dịnh dạng file kết quả...
by tigerhn
Thứ 3 19/06/2018 10:03 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android
Trả lời: 70
Xem: 46017

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Hi all!
Mình đang cần mấy thư viện này, bạn nào có cho mình xin với nhé (không download trong forum B4x được).

- Dialogs
- RandomAccessFile
- ScrollView2D

Cảm ơn nhiều!
by tigerhn
Thứ 3 19/06/2018 3:55 pm
Chuyên mục: Android
Chủ đề: [Basic4Android] Bài 6 - Resource, tùy biến giao diện control
Trả lời: 7
Xem: 4153

Re: [Basic4Android] Bài 6 - Resource, tùy biến giao diện control

Hi tummosoft! Minh có góp ý và câu hỏi, nhờ bác trả lời giúp 1. Để mọi người dễ tìm các bài liên quan đến 1 chủ đề, bác chèn giúp các đường link vào bài 1, VD: [Basic4Android] Bài 1- Giới thiệu về IDE Android [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control [Basic4Android] Bài 3- Cài đặt IDE v...
by tigerhn
Thứ 7 08/11/2014 10:32 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: VB6 chèn thêm dòng trong Excel
Trả lời: 1
Xem: 2200

VB6 chèn thêm dòng trong Excel

Chào mọi người, mình đang viết 1 đoạn code VB6 thực hiện 1 số thao tác mà đang bí quá, các thao tác: 1. Từ chương trình đang chạy, khi người sử dụng (NSD) bấm 1 nút lệnh thì sẽ hiện ra thông báo: Chọn vị trí cần chèn dòng,... 2. Tiếp theo NSD sẽ thực hiện chọn 1 ô nào đó trong bảng tính Excel (đang ...
by tigerhn
Thứ 7 16/08/2014 2:19 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access
Trả lời: 1
Xem: 1134

Re: Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access

Mình đã xử đuwowcj, nhỏ mod xóa hộ topic này với
by tigerhn
Thứ 6 15/08/2014 3:23 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access
Trả lời: 1
Xem: 1134

Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access

1. Mình viết 1 chương trình nhỏ, thực hiện công việc: - Mở file TT05_01062009.mdb dọc dữ liệu - Mình viết Code như sau và chạy tốt dim stdb as string stdb="C:\Data_DT_2009\TT05_01062009.mdb" Set mydb = OpenDatabase(stdb) Set myrs = mydb.OpenRecordset("Select * FROM Huyen WHERE code_t...
by tigerhn
Thứ 4 30/11/2011 12:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Chuyển đổi hệ tọa độ GPS sang hệ UTM
Trả lời: 0
Xem: 974

Chuyển đổi hệ tọa độ GPS sang hệ UTM

Chào các bác!
Em đang viết 1 chương trình nhỏ về GPS nhưng hiện tại đang bị vướng ở chuyển đổi hệ tọa độ GPS sang hệ UTM, có bac nào biết thuật toán hoặc có đoạn code đó thì share cho em với nhé.

Thanks!
by tigerhn
Thứ 4 05/05/2010 11:58 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL
Trả lời: 17
Xem: 3126

Re: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL

Lỗi trên tôi đã sửa được rồi (do chưa reference), nhưng lại có 1 lỗi khác:

Set objExcel = objExcel.Application.Workbooks.Open("E:\Surport_Design_Progam\Data\database.xls")

Lỗi: Run-time error (13) Type missmath
by tigerhn
Thứ 4 05/05/2010 11:30 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL
Trả lời: 17
Xem: 3126

Re: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL

Bác cho hỏi:
Dim objExcel As New Excel.Application
Sao nó toàn báo lỗi: User-defined type not defined
Cách xử lý lỗi này thế nào? (tôi dung VB6)

Quay về tìm kiếm nâng cao