• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Danh sách toàn bộ bang ở USA

Thư viện Control, Web User Control, Class... dành cho lập trình Web Forms

Điều hành viên: vietluyen

Hình đại diện của người dùng
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 957
Ngày tham gia: T.Ba 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 53 time
Been thanked: 66 time
Liên hệ:

Danh sách toàn bộ bang ở USA

Gửi bàigửi bởi NoBi » T.Năm 13/08/2009 4:18 pm

Thủ thuật: Danh sách toàn bộ bang ở USA
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Có những lúc chúng ta cần 1 danh sách tất cả các bang của nước Mỷ để người dùng chọn thì đoạn code sau sẽ giúp bạn đở tốn công. Cũng có thể dựa vào mô hình này để viết tất cả thành phố trong 1 nước hoặc tất cả quận trong 1 thành phố ở VN.


Mã: Chọn hết

 1. using System;
 2. using System.Data;
 3. using System.Configuration;
 4. using System.Web;
 5. using System.Web.Security;
 6. using System.Web.UI;
 7. using System.Web.UI.WebControls;
 8. using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
 9. using System.Web.UI.HtmlControls;
 10. using System.Collections;
 11.  
 12. /// <summary>
 13. /// Summary description for USState
 14. /// </summary>
 15. public class USState
 16. {
 17.     private string _ShortName;
 18.     private string _LongName;
 19.  
 20.     public USState()
 21.     {
 22.         //
 23.         // TODO: Add constructor logic here
 24.         //
 25.     }
 26.  
 27.     public USState(string LongName, string ShortName)
 28.     {
 29.         _ShortName = ShortName;
 30.         _LongName = LongName;
 31.     }
 32.  
 33.     public string ShortName
 34.     {
 35.         get
 36.         {
 37.             return _ShortName;
 38.         }
 39.     }
 40.  
 41.     public string LongName
 42.     {
 43.         get
 44.         {
 45.             return _LongName;
 46.         }
 47.     }
 48.  
 49.     public override string ToString()
 50.     {
 51.         return this.ShortName + " - " + this.LongName;
 52.     }
 53.  
 54.     public static ArrayList getStates()
 55.     {
 56.         ArrayList arrUSState = new ArrayList();
 57.  
 58.         arrUSState.Add(new USState("Select a State", ""));
 59.         arrUSState.Add(new USState("ALABAMA", "AL"));
 60.         arrUSState.Add(new USState("ALASKA", "AK"));
 61.         arrUSState.Add(new USState("ARIZONA", "AZ"));
 62.         arrUSState.Add(new USState("ARKANSAS", "AR"));
 63.         arrUSState.Add(new USState("CALIFORNIA", "CA"));
 64.         arrUSState.Add(new USState("COLORADO", "CO"));
 65.         arrUSState.Add(new USState("CONNECTICUT", "CT"));
 66.         arrUSState.Add(new USState("DELAWARE", "DE"));
 67.         arrUSState.Add(new USState("GEORGIA", "GA"));
 68.         arrUSState.Add(new USState("HAWAII", "HI"));
 69.         arrUSState.Add(new USState("IDAHO", "ID"));
 70.         arrUSState.Add(new USState("ILLINOIS", "IL"));
 71.         arrUSState.Add(new USState("INDIANA", "IN"));
 72.         arrUSState.Add(new USState("IOWA", "IA"));
 73.         arrUSState.Add(new USState("KANSAS", "KS"));
 74.         arrUSState.Add(new USState("KENTUCKY", "KY"));
 75.         arrUSState.Add(new USState("LOUISIANA", "LA"));
 76.         arrUSState.Add(new USState("MAINE", "ME"));
 77.         arrUSState.Add(new USState("MARYLAND", "MD"));
 78.         arrUSState.Add(new USState("MASSACHUSETTS", "MA"));
 79.         arrUSState.Add(new USState("MICHIGAN", "MI"));
 80.         arrUSState.Add(new USState("MINNESOTA", "MN"));
 81.         arrUSState.Add(new USState("MISSISSIPPI", "MS"));
 82.         arrUSState.Add(new USState("MISSOURI", "MO"));
 83.         arrUSState.Add(new USState("MONTANA", "MT"));
 84.         arrUSState.Add(new USState("NEBRASKA", "NE"));
 85.         arrUSState.Add(new USState("NEVADA", "NV"));
 86.         arrUSState.Add(new USState("NEW HAMPSHIRE", "NH"));
 87.         arrUSState.Add(new USState("NEW JERSEY", "NJ"));
 88.         arrUSState.Add(new USState("NEW MEXICO", "NM"));
 89.         arrUSState.Add(new USState("NEW YORK", "NY"));
 90.         arrUSState.Add(new USState("NORTH CAROLINA", "NC"));
 91.         arrUSState.Add(new USState("NORTH DAKOTA", "ND"));
 92.         arrUSState.Add(new USState("OHIO", "OH"));
 93.         arrUSState.Add(new USState("OKLAHOMA", "OK"));
 94.         arrUSState.Add(new USState("OREGON", "OR"));
 95.         arrUSState.Add(new USState("PENNSYLVANIA", "PA"));
 96.         arrUSState.Add(new USState("RHODE ISLAND", "RI"));
 97.         arrUSState.Add(new USState("SOUTH CAROLINA", "SC"));
 98.         arrUSState.Add(new USState("SOUTH DAKOTA", "SD"));
 99.         arrUSState.Add(new USState("TENNESSEE", "TN"));
 100.         arrUSState.Add(new USState("TEXAS", "TX"));
 101.         arrUSState.Add(new USState("UTAH", "UT"));
 102.         arrUSState.Add(new USState("VERMONT", "VT"));
 103.         arrUSState.Add(new USState("VIRGINIA", "VA"));
 104.         arrUSState.Add(new USState("WASHINGTON", "WA"));
 105.         arrUSState.Add(new USState("WEST VIRGINIA", "WV"));
 106.         arrUSState.Add(new USState("WISCONSIN", "WI"));
 107.         arrUSState.Add(new USState("WYOMING", "WY"));
 108.  
 109.         // Sort Dropdownlist
 110.         arrUSState.Sort(new ListItemComparer());
 111.  
 112.         return arrUSState;
 113.     }
 114.  
 115.     private class ListItemComparer : IComparer
 116.     {
 117.         public int Compare(object obj1, object obj2)
 118.         {
 119.             return ((USState)obj1)._ShortName.CompareTo(((USState)obj2)._ShortName);
 120.         }
 121.     }
 122. }
 123.             /*------------- Exsample -----------*/
 124.             //comboBox1.DataSource = USState.getStates();
 125.             //comboBox1.DisplayMember = "LongName";
 126.             //comboBox1.ValueMember = "ShortName";


:>

tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: T.Bảy 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 time
Been thanked: 10 time

Re: Danh sách toàn bộ bang ở USA

Gửi bàigửi bởi tindl88 » T.Năm 13/08/2009 7:26 pm

Em đã viết một ct về thông tin của các nước trên TG nhưng kẹt nỗi dữ liệu chưa đầy đủ. Đã hoàn thành hơn 2 tháng nay mà đến giờ em cũng chưa biết trên thế giới có ban nhiêu nước nữa, có một số trang web thì lấy bang của một nước làm 1 quốc gia (USA). Không biết đâu mà mò.
cứng nhắc...vớ vẩn


Quay về “[ASP.NET] Control, Web User Control, Class”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách