• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Postby Dang Minh Du » Sun 09/08/2009 2:50 pm

Thủ thuật: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định (lên form, picturebox, ...) (tương đối)
Tác giả: Đặng Minh Dự
Mô tả: 'Hàm dưới đây sẽ print lên DrwObj một đoạn text là sText từ vị trí posX, posY.Code: Select all

 1. Private Function PrintAPos(posX As Single, posY As Single, sText As String, DrwObj As Variant)
 2.     Dim iLine As Integer: iLine = DrwObj.TextHeight(vbCrLf)
 3.     Dim iSpace As Integer: iSpace = DrwObj.TextWidth(" ")
 4.     Dim i As Integer
 5.     For i = 0 To posY \ iLine
 6.          DrwObj.Print vbCrLf
 7.     Next i
 8.     For i = 0 To posX \ iSpace
 9.         sText = " " & sText
 10.     Next i
 11.      DrwObj.Print sText
 12. End Function
 13. 'Có thể thay vbCrLf bằng " ", có thể thêm Int() để lấy nguyên kết quả các phép chia cho "chặt chẽ" (cũng ko cần thiết lắm!)
 14. 'Test:
 15. Private Sub Form_Load()
 16.     PrintAPos 1000, 1000, "My ''Cute Grass''", frm
 17. End Sub


~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!

User avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Postby vietteiv » Mon 10/08/2009 12:52 pm

bạn xem lại đoạn code trên nhé. bị lỗi nè
error.JPG

User avatar
Dang Minh Du
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 531
Joined: Wed 02/04/2008 2:08 pm
Location: RGames Team
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Contact:

Re: Print text tại một vị trí có tọa độ xác định

Postby Dang Minh Du » Mon 10/08/2009 1:02 pm

vietteiv wrote:bạn xem lại đoạn code trên nhé. bị lỗi nè
error.JPG

"Object required" - a đặt form tên là frm chưa?
DrwObj là đối tượng cần print text lên, code test dùng đối tượng form, tên là frm!
~°Dòng Sông Mùa Thu°~
Studying...!


Return to “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests