• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tự động thêm OCX cho chương trình và đăng ký nó

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
Giang Hồ
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 50
Ngày tham gia: T.Bảy 12/05/2007 2:36 pm
Đến từ: http://vn-soft.net
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Tự động thêm OCX cho chương trình và đăng ký nó

Gửi bàigửi bởi Giang Hồ » CN 20/04/2008 3:32 pm

Thủ thuật: Tự động thêm OCX cần dùng cho chương trình và đăng ký nó
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tự động thêm OCX cần dùng cho chương trình và đăng ký nó


Mã: Chọn hết

 1. 'Coder: Tran Dai Nghia
 2. 'Email: gianghoplus@yahoo.com
 3. 'Website: http://giangho.biz
 4. 'This code in a module
 5. 'Add TABCTL32.OCX to Resource (ID=101, Type="CUSTOM")
 6. 'In VB: Project -> Project Properties -> Startup Oject -> Sub Main()
 7.  
 8. Sub Main()
 9. Dim ocxDir$
 10. 'Get OCX Directory
 11. ocxDir = Environ("WinDir") & "\System32\TABCTL32.OCX"
 12. If (FileExists(ocxDir) = False) Then
 13. 'Get OCX on Resource Data
 14. Dim bytResourceData() As Byte
 15. bytResourceData = LoadResData(101, "CUSTOM")
 16. 'Save OCX as Directory
 17. Open ocxDir For Binary Shared As #1
 18. Put #1, 1, bytResourceData
 19. Close #1
 20.  
 21. 'Reg OCX
 22. Shell "regsvr32 /s " & ocxDir, vbHide
 23. End If
 24.  
 25. 'Call frmMain
 26. 'frmMain.Show
 27. End Sub
 28.  
 29. Public Function FileExists(sFile As String) As Boolean
 30. On Error Resume Next
 31. FileExists = ((GetAttr(sFile) And vbDirectory) = 0)
 32. End Function
 33.  


Code chỉ một lần mà fix bug thì mãi mãi
-----------------------------------
VnSecurity 2008 - Bảo vệ máy tính theo phong cách của bạn
Website: http://vn-soft.net

Quay về “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách