Thay đổi Nền Desktop: Kỳ 2

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
Post Reply
QuangHoa
Guru
Guru
Posts: 542
Joined: Thu 27/03/2008 9:02 am
Location: Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Been thanked: 5 times
Contact:

Thay đổi Nền Desktop: Kỳ 2

Post by QuangHoa »

Thủ thuật: Thay đổi Nền Desktop
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Thay đổi Nền Desktop


Khai báo

Code: Select all

  1. Private Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long

Sử dụng

Code: Select all

  1.  
  2. SystemParametersInfo 20, 0, "E:\Tranh cua Quang Hoa\Hinh nen\56hj.bmp", 0
  3.  

Cái này chỉ cho phép hình có đuôi bmp. Đuôi khác thì phải đổi. :>
朋友
这些年一个人风也过雨也走,有过泪有过错还记得坚持什么。
真爱过才会懂会记没会回手,终有梦中有你在心中。
朋友一生一起走那些日子不再有,一句话一辈子一生情一杯九。
朋友不曾孤单过一声朋友你会懂,还有伤还有痛还要走还有我。
Post Reply

Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”