• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tách các href trong source của trang html

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
NoBi
Quản trị
Quản trị
Posts: 959
Joined: Tue 18/03/2008 1:22 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 53 times
Been thanked: 66 times
Contact:

Tách các href trong source của trang html

Postby NoBi » Thu 27/03/2008 10:39 pm

Thủ thuật: Tách các href trong source của trang html
Tác giả: Kỳ Nam
Mô tả: Tách các liên kết trong source của trang html


Giả sử có liên kết: <link href="./styles/prosilver/theme/print.css" rel="stylesheet"" type="text/css" media="print" title="printonly" />"

Đây là code để lấy tất cả những khúc href="..." trong đoạn html ở trên:

Code: Select all

  1. Dim Input As String = "<link href=""./styles/prosilver/theme/print.css"" rel=""stylesheet"" type=""text/css"" media=""print"" title=""printonly"" />"
  2. Const Pattern As String = "href=""[^""]+"""
  3. Dim M As System.Text.RegularExpressions.Match
  4. For Each M In System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(Input, Pattern)
  5.     MessageBox.Show(M.ToString)
  6. Next


:>

tieuthienma
Posts: 6
Joined: Tue 30/09/2008 11:50 am

Re: Tách các href trong source của trang html

Postby tieuthienma » Tue 22/09/2009 2:03 pm

Cám ơn anh, đoạn code rất có giá trị


Return to “[.NET] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests