• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[vb.net] Kéo thả text trong RichtextBox

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

[vb.net] Kéo thả text trong RichtextBox

Gửi bàigửi bởi clarkkent » CN 14/12/2008 9:25 am

Thủ thuật: Kéo thả text trong RichtextBox
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Mô tả: Kéo thả text trong RichtextBox


1.PNG

2.PNG

Mã: Chọn hết

 1. 'Cần 1 RichTextBox
 2. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         RichTextBox1.AllowDrop = True
 4. End Sub
 5.  
 6.  
 7. Dim sel1, sel2 As Integer
 8.  
 9.     Private Sub Richtextbox1_MouseDown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles RichTextBox1.MouseDown
 10.         If RichTextBox1.SelectedText <> "" And e.Clicks <> 2 Then
 11.             sel1 = RichTextBox1.SelectionStart
 12.             sel2 = RichTextBox1.SelectionLength
 13.             RichTextBox1.DoDragDrop(RichTextBox1.SelectedRtf, DragDropEffects.Move)
 14.         End If
 15.     End Sub
 16.  
 17.  
 18.     Private Sub Richtextbox1_DragEnter(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) Handles RichTextBox1.DragEnter
 19.         e.Effect = DragDropEffects.Move
 20.     End Sub
 21.  
 22.     Private Sub Richtextbox1_DragDrop(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DragEventArgs) Handles RichTextBox1.DragDrop
 23.         If Richtextbox1.SelectionStart < sel1 Then
 24.             Dim selStart As Int16 = Richtextbox1.SelectionStart
 25.             Richtextbox1.SelectedRtf = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString()
 26.             Richtextbox1.SelectionStart = sel1 + sel2
 27.             Richtextbox1.SelectionLength = sel2
 28.             Richtextbox1.SelectedText = ""
 29.             Richtextbox1.SelectionStart = selStart
 30.         End If
 31.         If Richtextbox1.SelectionStart > sel1 + sel2 Then
 32.             Richtextbox1.SelectedRtf = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString()
 33.             Richtextbox1.SelectionStart = sel1
 34.             Richtextbox1.SelectionLength = sel2
 35.             Richtextbox1.SelectedText = ""
 36.         End If
 37.     End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

vanthai88
Bài viết: 1
Ngày tham gia: CN 31/03/2013 10:26 am

Re: [vb.net] Kéo thả đối tượng VB.net

Gửi bàigửi bởi vanthai88 » CN 31/03/2013 10:42 am

ai giúp mình lập trình được như thế này không, kéo thả một đối tượng từ menu toolbar rồi gán thuộc tính cho nó.

Thank
Tập tin đính kèm
Untitled.png


Quay về “[.NET] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách