Trình diễn các Thông báo

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Trình diễn các Thông báo

Post by truongphu »

Thủ thuật: Trình diễn các Thông báo
Tác giả: truongphu
Mô tả: Trình diễn các Thông báo: tự động chuyển qua thông báo sau một thời gian định trước

Code: Select all

Private Sub Form_Load()Dim objShell As Object, i%, a$  'Const TIMEOUT = 1 '<- tho'i gian trình diênDo While i = 0Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")a = objShell.Popup("Chào mù'ng các ban Ðã Ðên vo'i CLB VB", 1): If a = vbOK Then Exit Suba = objShell.Popup("Chúng tôi gio'i thiêu Ky thuât trình diên Popup", 1): If a = vbOK Then Exit Suba = objShell.Popup("Gõ Enter Ðê ta't Chu'o'ng trình Ðang trình diên", 1): If a = vbOK Then Exit SubLoopEnd Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
User avatar
the_wall_9x
Posts: 8
Joined: Sun 20/07/2008 8:34 am
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Trình diễn các Thông báo

Post by the_wall_9x »

Chà, bác Trường Phú có vẻ mê VBS nhẩy.
Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương

DIE FOR ROCK
Post Reply

Return to “[VB] Mẹo vặt khác”