• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Truy cập OLAP Server Data với ADO.NET

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: T.Bảy 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 time

Truy cập OLAP Server Data với ADO.NET

Gửi bàigửi bởi neverland87 » T.Hai 22/09/2008 9:16 pm

Thủ thuật: Truy cập OLAP Server Data với ADO.NET
Tác giả: neverland87
Mô tả: Dễ


ADOMD (ActiveX Data Objects Multi-Dimensional Library) cho phép bạn truy cập Online Analytical Processing (OLAP) Server Data từ ứng dụng của mình. Các dịch vụ OLAP sẽ rút trích, tóm lược, tổ chức và trữ kho dữ liệu theo cấu trúc nhiều chiều, được biết đến với cái tên OLAP server cubes (CUBES)

Bài hướng dẫn này sử dụng cơ sở dữ liệu FoodMart 2000 có sẵn khi bạn cài đặt Microsoft SQL Server Analysis Server. Nếu máy bạn đã cài đặt rồi, thì không có vấn đề gì! Nếu chưa, bạn hãy cài đặt nó bằng cách chọn SQL Server 2000 Components | Install Analysis Servies. Sau đó tiếp tục nhấn Next để cài.

pic01.png


Chức năng của ADOMD được định nghĩa trong assembly msadomd.dll. Assembly này nằm trong C:\Program Files\Common Files\System\ado

Bây giờ chúng ta bắt tay vào thực hành nhé:
Bước 1: Tạo 1 ứng dụng Windows Forms.
Bước 2: Thiết kế giao diện gồm: 1 label, 1 textbox, 2 listbox và 1 button:

pic02.png
pic02.png (9.56 KiB) Đã xem 2439 lần


Bước 3: Chọn menu Project\Add Reference.. Cửa sổ hiện ra, chọn tab Browse. Lúc này bạn tìm đến và chọn tập tin msadomd.dll theo đường dẫn C:\Program Files\Common Files\System\ado

Bước 4: Imports 2 namespace: ADODB và ADOMD

Mã: Chọn hết

 1. Imports ADODB
 2. Imports ADOMD

Và khai báo 1 biến toàn cục trong thân class Form:

Mã: Chọn hết

 1. Dim cubes As CubeDefs


Bước 5: Thụ lý tình huống Load của form như sau:

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         'khai báo chuỗi kết nối tới server OLAP
 3.         Dim strConn As String = "Provider=msolap;Data Source=localhost;Initial Catalog=FoodMart 2000;"
 4.         'tạo bộ kết nối
 5.         Dim olapConn As New Connection
 6.         'mở kết nối
 7.         olapConn.Open(strConn, "", "", 0)
 8.         'tạo đối tượng catalog và cho thiết đặt Active Connection
 9.         Dim dtCatalog As New Catalog
 10.         dtCatalog.ActiveConnection = olapConn
 11.         'lấy tập hợp các Cubes có trong FoodMart 2000
 12.         Dim cubes As CubeDefs = dtCatalog.CubeDefs
 13.         'hiển thị số lượng cubes hiện có lên textbox1
 14.         TextBox1.Text = cubes.Count.ToString
 15.         'cho listbox1 chứa tên các cubes vừa tìm được
 16.         For Each cube As CubeDef In cubes
 17.             ListBox1.Items.Add(cube.Name.ToString)
 18.         Next
 19.     End Sub


Bước 6: Thụ lý tình huống Click của button1:

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 2.         'xóa các phần tử có trong listbox2
 3.         ListBox2.Items.Clear()
 4.         'lấy cube được chọn thông qua listbox1
 5.         Dim cube As CubeDef = cubes(ListBox1.SelectedItem.ToString)
 6.         'lấy các dimension của cube vừa được chọn
 7.         'rồi hiển thị trong listbox2
 8.         For i As Integer = 0 To cube.Dimensions.Count - 1
 9.             Dim dimen As Dimension = cube.Dimensions(i)
 10.             ListBox2.Items.Add(dimen.Name.ToString)
 11.         Next
 12.     End Sub

Cuối cùng nhấn F5 để chạy!


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

baby_relax
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai 13/07/2009 10:55 pm

Re: Truy cập OLAP Server Data với ADO.NET

Gửi bàigửi bởi baby_relax » T.Hai 13/07/2009 11:06 pm

minh cung dang tim hiu zia OLAP, minh thay ban co vi du cung don jan nen lam thu nhung no bao loi ngay fan nay ne ban
Dim cube As CubeDef = cubes(ListBox1.SelectedItem.ToString)
min hem hiu nen nho ban chi jup
Cam on ban nhiu ngen


Quay về “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách