• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

chữ in nghiên, chữ in đậm trong XtraReport ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 712
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

chữ in nghiên, chữ in đậm trong XtraReport ?

Postby dong » Fri 16/10/2020 1:37 pm

Khi thiết kế XtraReport tạo văn bản, hợp đồng,... có những văn bản vừa có chữ in nghiên, in đậm nhưng cùng nằm trong 1 control xrLabel chẳng hạn muốn tô đậm, in nghiên,... trong 1 xrLabel thì phải là sao ? chú ý không được tách thành nhiều xrLabelReturn to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 25 guests