• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

listboxt Add text không trùng

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

hoangthe1210
Posts: 7
Joined: Sat 08/08/2020 9:07 am

listboxt Add text không trùng

Postby hoangthe1210 » Wed 14/10/2020 5:20 pm

cả nhà chỉ cho e cái này phát. e có một danh sách listboxt như sau
cau lac bo vb.1
cau lac bo vb.3
cau lac bo vb.7
cau lac bo vb.2
cau lac bo vb
....
giờ e muốn add thêm "cau lac bo vb" vào listboxt. e muốn kiểm tra nếu trung tên thì nó thêm dấu chấm (.) số không trùng vào sau text mình áp vào. VD h nó trùng listboxt là "cau lac bo vb" thì thêm vào text mới "cau lac bo vb.1" và kiểm tra tiếp thì trùng tiếp. thì nó sẽ thêm vào lại là "cau lac bo vb.2". cho tới khi nào không trùng thì ADD vào listboxt. VD "cau lac bo vb.4" thì được ADD
e nghĩ mãi chưa ra cách. mọi người giúp e quả này vớiUser avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 523 times

Re: listboxt Add text không trùng

Postby truongphu » Thu 15/10/2020 5:17 pm

hoangthe1210 wrote:e nghĩ mãi chưa ra cách. mọi người giúp e quả này với


Kiểm tra trùng trong Listbox thì bạn phải duyệt các item của Listbox. Để nhanh hơn, bạn cho 1 biến string, cứ mỗi lần Listbox AddItem thì bạn cũng nối thêm vào biến string.
Và trước khi Listbox AddItem thì bạn phải kiểm tra biến string có chứa dữ liệu trùng không với hàm InStr.
Các số sau dấu chấm thì bạn cho một biến Integer, mỗi lần Listbox AddItem thì cho nó thêm 1.
Code như sau: (cần List1 và Command1)

 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     Const Chuoi$ = "cau lac bo vb"
 3.     Static Temp$
 4.     Static I&
 5.     If I = 0 Then
 6.         List1.AddItem Chuoi
 7.         Temp = Temp & Chuoi & "." & I & "@"
 8.         I = I + 1
 9.         Exit Sub
 10.     End If
 11.     If InStr(1, Temp, Chuoi, vbTextCompare) Then
 12.         List1.AddItem Chuoi & "." & I
 13.         Temp = Temp & Chuoi & "." & I & "@"
 14.         I = I + 1
 15.     End If
 16. End Sub
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests