• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cây thư mục ExplorerTree trong VB6.0

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

MinhAnVanMan
Posts: 9
Joined: Fri 28/08/2020 1:29 pm
Been thanked: 1 time

Cây thư mục ExplorerTree trong VB6.0

Postby MinhAnVanMan » Fri 28/08/2020 1:39 pm


Lâu lắm rồi mới lục lại VB6.0 . Mình có cái ứng dụng cũ (viết hồi 2007) , lúc đó có sử dụng đối tượng (object) ExplorerTree có thuộc tính (properties) là .Path . Nhưng giờ cài VB6 mở lên lại không thấy đối tượng đó trong bảng component , thêm vào đó khi mình nhấn dấu "." thì bảng thuộc tính hiện ra không có thuộc tính Path. Ai có thể giải thích lý do tại sao không? và cần lấy file .ocx nào để có đối tượng đó. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.MinhAnVanMan
Posts: 9
Joined: Fri 28/08/2020 1:29 pm
Been thanked: 1 time

Re: Cây thư mục ExplorerTree trong VB6.0

Postby MinhAnVanMan » Sat 29/08/2020 8:32 am

OK!Mình đã hiểu vì sao rồi. Phải chạy quyền admin ứng dụng VB6 rồi add file ocx lại , chèn đối tượng lên form là OK


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 25 guests