Cách dùng Function trả về nhiều trị

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Post Reply
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Cách dùng Function trả về nhiều trị

Post by truongphu »

Chúng ta đã quen với function trả về đơn trị như đã khai báo. Muốn Function trả về nhiều hơn 1 trị số, người ta quen khai báo toàn cục để định nghĩa một kiểu TYPE có nhiều biến.

Sau đây là code mẫu để có thể function trả về nhiều biến:

 1. Private Function TraNhieuGiaTri(x%, y$, z$) As String() 'Dùng khi tri là string hay sô
 2.    x% = x * 5 y$ = y & "ab" z$ = z & "mp"
 3.     TraNhieuGiaTri = Split(x & "," & y & "," & z, ",")
 4. End Function
 5.  
 6. Private Function TraNhieuTri(x%, y$, z!) As Variant 'Nên dung khi các tri phuc tap
 7.    'Gia su cân tra vê 5 gia tri a, b, c, d, e
 8.    Dim a%, b$, C As Date, d!, E As Boolean
 9.     a% = x * 33 - 7
 10.     If y = "Thu" Then b$ = "Mùa Thu Lá Bay" Else b = "Anh Ðã Ði Rôi"
 11.     C = #6/22/2020#
 12.     d = (a ^ 5) / 17
 13.     E = True
 14.     TraNhieuTri = Array(a, b, C, d, E)
 15. End Function
 16.  
 17. Private Sub Form_Load()
 18.     Dim ZZ$()
 19.     ZZ = TraNhieuGiaTri(5, "q", "R")
 20.     MsgBox ZZ(0) & ", " & ZZ(1) & ", " & ZZ(2)
 21.    
 22.     Dim RR As Variant
 23.     RR = TraNhieuTri(12, "Thu", 3.55)
 24.     MsgBox RR(0) & ",  " & RR(1) & ",  " & Format(RR(2), "dddd dd/m/yyy") & ",  " & RR(3) & ",  " & RR(4)
 25. End Sub


Hay không? B-) Tiếc là VB6 đã chết! =((
Attachments
Function tra vê nhieu tri.rar
(1.45 KiB) Downloaded 41 times
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
HaiPT
VIP
VIP
Posts: 258
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times

Re: Cách dùng Function trả về nhiều trị

Post by HaiPT »

VBscript, vba, vb6 giờ vẫn đang sống khỏe nhé :)
MinhAnVanMan
Posts: 9
Joined: Fri 28/08/2020 1:29 pm
Been thanked: 1 time

Re: Cách dùng Function trả về nhiều trị

Post by MinhAnVanMan »

Còn đam mê thì không thể chết được
Post Reply

Return to “[VB] Mẹo vặt khác”