• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cách dùng Function trả về nhiều trị

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4778
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 522 times

Cách dùng Function trả về nhiều trị

Postby truongphu » Sat 22/08/2020 8:30 pm

Chúng ta đã quen với function trả về đơn trị như đã khai báo. Muốn Function trả về nhiều hơn 1 trị số, người ta quen khai báo toàn cục để định nghĩa một kiểu TYPE có nhiều biến.

Sau đây là code mẫu để có thể function trả về nhiều biến:

 1. Private Function TraNhieuGiaTri(x%, y$, z$) As String() 'Dùng khi tri là string hay sô
 2.    x% = x * 5: y$ = y & "ab": z$ = z & "mp"
 3.     TraNhieuGiaTri = Split(x & "," & y & "," & z, ",")
 4. End Function
 5.  
 6. Private Function TraNhieuTri(x%, y$, z!) As Variant 'Nên dung khi các tri phuc tap
 7.    'Gia su cân tra vê 5 gia tri: a, b, c, d, e
 8.    Dim a%, b$, C As Date, d!, E As Boolean
 9.     a% = x * 33 - 7
 10.     If y = "Thu" Then b$ = "Mùa Thu Lá Bay" Else b = "Anh Ðã Ði Rôi"
 11.     C = #6/22/2020#
 12.     d = (a ^ 5) / 17
 13.     E = True
 14.     TraNhieuTri = Array(a, b, C, d, E)
 15. End Function
 16.  
 17. Private Sub Form_Load()
 18.     Dim ZZ$()
 19.     ZZ = TraNhieuGiaTri(5, "q", "R")
 20.     MsgBox ZZ(0) & ", " & ZZ(1) & ", " & ZZ(2)
 21.    
 22.     Dim RR As Variant
 23.     RR = TraNhieuTri(12, "Thu", 3.55)
 24.     MsgBox RR(0) & ",  " & RR(1) & ",  " & Format(RR(2), "dddd dd/m/yyy") & ",  " & RR(3) & ",  " & RR(4)
 25. End Sub
 26.  


Hay không? B-) Tiếc là VB6 đã chết! =((
Attachments
Function tra vê nhieu tri.rar
(1.45 KiB) Downloaded 22 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

HaiPT
VIP
VIP
Posts: 255
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 14 times

Re: Cách dùng Function trả về nhiều trị

Postby HaiPT » Thu 27/08/2020 3:21 pm

VBscript, vba, vb6 giờ vẫn đang sống khỏe nhé :)

MinhAnVanMan
Posts: 9
Joined: Fri 28/08/2020 1:29 pm
Been thanked: 1 time

Re: Cách dùng Function trả về nhiều trị

Postby MinhAnVanMan » Sat 29/08/2020 2:06 pm

Còn đam mê thì không thể chết được


Return to “[VB] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests