• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cần mọi người giúp đỡ về timer trong vb6

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

lien88nd
Posts: 1
Joined: Tue 07/07/2020 6:25 pm

Cần mọi người giúp đỡ về timer trong vb6

Postby lien88nd » Tue 07/07/2020 6:37 pm

Mình đang tìm hiểu viết 1 tool nhỏ bằng vb6, ngặt lỗi mình không chuyên về mảng này nên nhờ mọi người giúp đỡ về vấn đề Time trong form.
- Mong muốn: Tool sẽ bật liên tục , khi đến ngày mới (0 giờ 0 phút) sẽ gọi 1 sự kiện và sự kiện mỗi ngày là khác nhau.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất xin lỗi nếu làm phiền mọi ngườiReturn to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests