• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Em là lính mới tập các cao nhân giúp em với :( Làm sao để không bị lặp ạ em cảm ơn

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

khaiminh1987
Posts: 1
Joined: Thu 05/03/2020 11:26 pm

Em là lính mới tập các cao nhân giúp em với :( Làm sao để không bị lặp ạ em cảm ơn

Postby khaiminh1987 » Fri 06/03/2020 1:11 am

Else
gSQL = "select b.Reel_Id, b.STATUS, a.wo_no , a.SLOT_ID from (Tên Bảng 1) b left join (Tên Bảng 2) a on a.reel_id = b.reel_id where b.reel_id = '" & Trim$(txtreel) & "'and b.Status ='3' "

Set gadoRS = gadoCN.Execute(gSQL)

End If
If gadoRS.RecordCount = 1 Then
iRecordCnt = grddata.Rows
While Not gadoRS.EOF
'iRecordCnt = iRecordCnt
grddata.AddItem grddata.Rows & Chr(9) & _
gCheckNull(gadoRS!Reel_id) & Chr(9) & _
gCheckNull(gadoRS!Status) & Chr(9) & _
gCheckNull(gadoRS!WO_NO) & Chr(9) & _
gCheckNull(gadoRS!SLOT_ID) & Chr(9)

gadoRS.MoveNext

Wend
Attachments
Capture.JPG
Capture.JPG (26.09 KiB) Viewed 1739 timesUser avatar
vietteiv
Quản trị
Quản trị
Posts: 1325
Joined: Sat 10/02/2007 12:17 am
Location: Cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp, dự án, tư vấn xây dựng
Has thanked: 6 times
Been thanked: 71 times
Contact:

Re: Em là lính mới tập các cao nhân giúp em với :( Làm sao để không bị lặp ạ em cảm ơn

Postby vietteiv » Wed 18/03/2020 10:49 pm

thêm cho nó cái distinct nữa là xong

gSQL = "select distinct b.Reel_Id, b.STATUS, a.wo_no , a.SLOT_ID from (Tên Bảng 1) b left join (Tên Bảng 2) a on a.reel_id = b.reel_id where b.reel_id = '" & Trim$(txtreel) & "'and b.Status ='3' "


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests