• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sự kiện click chuột trái cho GroupBox trong VB.Net?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

magicdl96
Posts: 5
Joined: Wed 08/01/2020 9:44 am

Sự kiện click chuột trái cho GroupBox trong VB.Net?

Postby magicdl96 » Fri 21/02/2020 11:07 am

Mọi người cho em hỏi là em có 2 GroupBox đều đặt thuộc tính Enabled : False.
Vậy làm cách nào khi mình nhấn chuột vô GroupBox1 thì thuộc tính Enabled : true còn GroupBox2 là False và ngược lại ạ.
Em sử dụng Code dưới nhưng mà chỉ có GroupBox2 là Enabled : True và GroupBox1 là False thôi ạ.
 1. Public Class Form1
 2.     Private Sub GroupBox1_Mouseclick(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Me.Click
 3.         Me.GroupBox1.Enabled = True
 4.         Me.GroupBox2.Enabled = False
 5.     End Sub
 6.     Private Sub GroupBox2_Mouseclick(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles Me.Click
 7.         Me.GroupBox1.Enabled = False
 8.         Me.GroupBox2.Enabled = True
 9.     End Sub
 10. End Class
 11.  User avatar
thuanfun
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 144
Joined: Thu 06/11/2008 7:46 pm
Been thanked: 10 times

Re: Sự kiện click chuột trái cho GroupBox trong VB.Net?

Postby thuanfun » Sat 22/02/2020 2:58 pm

Chào bạn,

khi đặt Control.Enabled = False thì các sự kiện của control đó (như click chuột) đã bị vô hiệu hóa nên bạn không thể bắt sự kiện được nữa.

Bạn chỉ có thể bắt sự liện click chuột vào các control có Enable = True.

Do đó, bạn có thể đặt một Panel vào trong GroupBox và đặt các control lên đó. Khi bạn đặt Panel1.Enable = False thì GroupBox của bạn vẫn Enable nên bạn vẫn có thể Click vào phần Header của GroupBox và bắt sự kiện.
Nhận code VB.NET theo yêu cầu


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest