• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi Rebuild

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Moderator: tungblt

heonam
Posts: 1
Joined: Tue 09/11/2010 8:19 pm

Lỗi Rebuild

Postby heonam » Fri 21/02/2020 8:36 am

Em tải 1 chương trình về để qua máy win 7 thì chạy file exe trong debug bình thường nhưng tới khi em rebuild chỉnh sửa lại 1 số cái rồi copy qua máy win 7 thì không chạy được. Em chỉnh sửa trên máy win 10 visual 2013 :(( :(( :(( :(( :((Return to “Visual Basic for Application (VBA)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests