• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Câu lệnh CodeFile và Inherits trong web ?

Postby dong » Mon 14/10/2019 11:17 am

Giả sử mình có 2 ví dụ có sử dụng câu lệnh CodeFile và Inherits.

file Quangcao khai báo:

Code: Select all

Quangcao.ascx
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Quangcao.ascx.cs" Inherits="Quangcao" %>
<%@ Import Namespace="webapp" %>
...


Quangcao.ascx.cs
public partial class Quangcao : System.Web.UI.UserControl //báo lỗi chổ class Quangcao: Error 1 Make sure that the class defined in this code file matches the 'inherits' attribute, and that it extends the correct base class (e.g. Page or UserControl).   
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
}
file Minhhoa khai báo

Code: Select all

Minhhoa.ascx
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Minhhoa.ascx.cs" Inherits="webapp.UI.Minhhoa" %>
<%@ Import Namespace="webapp" %>
...


Minhhoa.ascx.cs
namespace webapp.UI
{
    public partial class Minhhoa : System.Web.UI.UserControl
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

    }
}


Bạn có biết câu lệnh CodeFile và Inherits, khai báo trong lệnh Inherits="Quangcao" và Inherits="webapp.UI.Minhhoa" lúc thì có dấu chấm lúc thì không ? trong file quảng cáo trên mình sửa lỗi như thế nào ? và ý nghĩa câu lệnh CodeFile và Inherits và cách sử dụng ?Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests