Truyền giá trị giữa 2 forms, truyền giá trị giữa 2 forms

Các bài viết hướng dẫn và tham khảo chung, không thuộc ngôn ngữ nào

Moderator: vietluyen

Post Reply
muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 551
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 190 times
Been thanked: 36 times
Contact:

Truyền giá trị giữa 2 forms, truyền giá trị giữa 2 forms

Post by muaphonui_2010 »

Mình lưu lại code này để sau này đễ tìm lại.
Giả sử mình có Form1 và Forms2
Giả sử mình muốn truyền giá trị ở Form2 sang Form1 thì viết như sau:

Code: Select all

 Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    Form1.Text = TextBox1.Text
    Form1.Controls("TextBox1").Text = TextBox1.Text
    'Form1.Controls("Tên control ở Form1").Text = Giá trị truyền qua Form1
  End Sub
Hoặc thực thi 1 nút lệnh nào đó ở Forms1

Code: Select all

 Form1.Button2.PerformClick()
Post Reply

Return to “Bài viết hướng dẫn”