Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
allthing1
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Tue 18/03/2014 5:38 pm

Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Post by allthing1 »

Trong câu lệnh Sql ta thường viết "Select * from tabel " ....
Em muốn hỏi ta có thể gán dấu * trong câu lệnh bằng 1 phép gán đc không
Ví dụ: text1.text=* . Viết lại là "Select text.text from table"....
E làm không ra.Bài tập của em là muốn gán các trường động từ 1 bảng có sẵn
Mình muốn select gì cũng được từ 1 đoạn text có trước chứ không phụ thuộc vào Select * from hay Select id,masv,ngaysinh from...
Nhờ các bạn giúp đỡ.
ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Post by ncxn »

Bạn phải biết logic của ý tưởng bạn là gì;
Ví dụ: người tìm muốn người có tên x và địa chỉ y -> thì nó có bao nhiêu trường hợp? or, and, and also , đấy là mới có 2 trường chứ nó là vài chục trường thì logic nó rất thảm. Đấy là phía người dùng

--------
Về phần backend, không ai đi lập trình mà cho select trường tùm lum vậy cả. Trừ trường hợp bạn đang muốn viết SQL toolbox.
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4781
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 525 times

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Post by truongphu »

"Select * From Table1"
với * là chọn tất cả các field.

Nếu bạn chỉ chọn, vd 2 field mà thôi, bạn phải kê rõ, cách nhau dấu phẩy. Vd:
"Select MaSV, TenSV From Table1"

Và nếu Text1 có text là MaSV, Text2 là TenSV. (Đương nhiên MaSV và TenSV đều là tên field của Table1) Bạn có thể viết:

Code: Select all

"Select " & Text1.Text & ", " & Text2.Text & " From Table1"
thì câu SQL nầy vẫn chạy êm...
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”