• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

sử dụng khai báo lớp dẫn xuất trong asp.net như thế nào ?

Postby dong » Tue 14/05/2019 1:25 pm

Trong asp.net mình khai báo và sử dụng hàm PhepCong, PhepTru, PhepNhan, PhepChia trong lớp dẫn xuất ra sao:

lblPhepCong.Text = clsPhepToan.PheCong(a, b);
lblPhepTru.Text = clsPhepToan.PheTru(a, b);
lblPhepNhan.Text = clsPhepToan.PheNhan(a, b);
lblPhepChia.Text = clsPhepToan.PheChia(a, b);

bạn nào có ví dụ dạng này share cho mình với.Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests