• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?

Chuyên mục thảo luận các vấn đề liên quan đến ứng dụng quản lý và cơ sở dữ liệu

Moderator: Điều hành

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 701
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?

Postby dong » Fri 30/11/2018 3:02 pm

khi attach file dữ liệu vào SQL Server 2005 xuất thông báo lỗi ở dưới, tôi muốn gỡ bỏ thông báo này thì phải làm gì ?

TITLE: Locate Database Files - MICROSOFT
------------------------------

D:\abc\WebSite\ASP_NET\TTGS\TTGS\App_Data
Cannot access the specified path or file on the server. Verify that you have the necessary security privileges and that the path or file exists.

If you know that the service account can access a specific file, type in the full path for the file in the File Name control in the Locate dialog box.

------------------------------
BUTTONS:

OK
------------------------------FlyingFox
Guru
Guru
Posts: 832
Joined: Wed 20/04/2011 9:56 am
Been thanked: 325 times

Re: tôi muốn gỡ bỏ thông báo lỗi không truy cập dữ liệu như thế nào khi tôi thêm file dữ liệu đính kèm ?

Postby FlyingFox » Sat 01/12/2018 6:31 pm

Tốt nhất nên để databse nằm khác thư mục cũa web folder.


Return to “Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests