• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 705
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Sự kiện click button ảo và click checkbõ ảo của web form đăng nhập ?

Postby dong » Tue 11/09/2018 8:51 am

Tôi có code Login web sau: http://www.dotnetlearners.com/blogs/vie ... g-css.aspx
Vấn đề ở đây khi chạy mình muốn thi hành các lệnh trong button ảo login hoặc checkbox ảo này, mình phải khai báo ra sao để sự kiện btnLogin_Click(..) chạy trong file LogIn.aspx.cs ? tương tự cho checkbox ảo cũng vậy.

Code: Select all

protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //Mở trang đăng ký
        Response.Redirect("Rgistration.aspx");
    }Return to “Lập trình Web với ASP.NET”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests