• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 697
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Postby dong » Fri 03/08/2018 2:13 pm

Giả sử ta có 2 form: frmMain và frmPopup, frmPopup luôn luôn ở trên frmMain, khi chọn frmMain nhập liệu thì frmPopup luôn luôn trên frmMain, viết code như thế nào xem file ảnh minh họa http://www.mediafire.com/view/bq32fcb3e ... t.jpg/fileUser avatar
thuanfun
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 144
Joined: Thu 06/11/2008 7:46 pm
Been thanked: 11 times

Re: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Postby thuanfun » Fri 03/08/2018 5:00 pm

Bạn sử dụng ShowDialog để gọi frmPopup
  1. Dim frm As New frmPopup
  2. If frm.ShowDialog(Me) <> Windows.Forms.DialogResult.OK Then Return
  3. '... nếu ShowDialog = OK thì ....
  4.  Nếu bạn muốn vẫn có thể thao tác với frmMain khi hiển thị frmPopup thì trong frmMain bạn gọi frmPopup.Show(Me)
[vbnet]
frmPopup.Show(Me)
[/vbnet]
Nhận code VB.NET theo yêu cầu

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 697
Joined: Thu 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 2 times

Re: Khi nhập dữ liệu form luôn ở trên form khác ?

Postby dong » Mon 06/08/2018 9:22 am

cám ơn bạn nhiều.


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests