• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

TÍNH THỜI GIAN TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GIÂY ACCESS

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

quangnbt
Bài viết: 4
Ngày tham gia: CN 29/04/2018 7:15 am

TÍNH THỜI GIAN TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GIÂY ACCESS

Gửi bàigửi bởi quangnbt » T.Ba 05/06/2018 4:22 pm

Xin chào anh chị!
Các anh chị giúp em việc này nhé.
Em muốn thiết kế 3 form
Form thứ nhất có lable thời gian là 20s; lable hiện câu hỏi; lable hiện đáp án. 2 textbox(lable) hiện câu trả lời; 1 nút nhấn hiện câu hỏi; 1 nút nhấn bắt đầu; 1 nút nhấn hiện đáp án.
*khi nhấn vào bắt đầu thì thời gian ở form này chạy đồng thời cũng chạy thời gian ở 2 form kia.
* khi nhấn vào nút hiện câu hỏi và hiện đáp án thì 2 form kia cũng hiện tương tự.
2 form kia thiết kế giống nhau.
1 lable hiện thời gian;
1 lable hiện câu hỏi; 1 lable hiện đáp án; 1 textbox nhập câu trả lời; 1 laybla hiện câu trả lời; 1 nút gửi.
khi nhấn vào gửi thì nó lưu thời gian gửi tính bằng giây theo thời gian ở form1( thời gian này tính như sau: tổng số giây - số giây hiện tai= số giây đã sử dụng)
* khi nhấn gửi câu trả lời thì nó hiện thị ở lable của form này đồng thời hiện thị textbox của form1.
Tương tự với form còn lại.Quay về “Visual Basic for Application (VBA)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách