• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

allthing1
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Tue 18/03/2014 5:38 pm

Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

Postby allthing1 » Tue 22/05/2018 1:16 pm

Mình có bài toán là đếm dữ liệu giống nhau trên datagrid. Có bao nhiêu dữ liệu giống nhau thì cộng lại với nhau
Mình đã làm đc trên listbox nhưng với datagrid thì mình chưa làm được. Nhờ các bạn giúp đỡ
Mình gửi kèm theo file (đã làm sẵn phần listbox)
Attachments
aaaa.rar
(11.08 KiB) Downloaded 44 timesUser avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

Postby xuanha » Fri 25/05/2018 4:24 pm

  1. Private Sub Form_Load()
  2. If rs.State = adStateOpen Then rs.Close
  3.     ketnoi
  4.     rs.Open "select tenhang, count(tenhang) as 'soluong' from test group by tenhang", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
  5.     Set DataGrid1.DataSource = rs
  6. End Sub

Untitled.png
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599

allthing1
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 12
Joined: Tue 18/03/2014 5:38 pm

Re: Các bạn giúp mình đếm dữ liệu giống trên datagrid

Postby allthing1 » Fri 01/06/2018 9:00 pm

thanks


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests