• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel

Nơi trao đổi về VBA (Visual Basic for Application), lập trình cho ứng dụng Microsoft Office, AutoCAD...

Điều hành viên: tungblt

nguyenminhnhien
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Bảy 14/04/2018 7:02 pm

Tạo hàm so sánh màu nền trên Excel

Gửi bàigửi bởi nguyenminhnhien » T.Bảy 14/04/2018 7:14 pm

Chào mọi người, mình mới tham gia diễn đàn. Muốn nhờ mọi người giúp tạo hàm so sánh màu nền của 2 ô cụ thể
Somau(Vùng chọn, ô so sánh)
Nếu ô trong vùng chọn cùng màu với ô so sánh thì kết quả ra nội dung của ô hàng 2, cùng cột với ô đó.
Mình đã tạo hàm nhưng không ra kết quả mong muốn

Function Somau(Vung As Range, vt2 As Range) As String

Dim j As Long
Dim cellCurrent As Range

Application.Volatile
For Each cellCurrent In Vung
If cellCurrent.Interior.Color = vt2.Interior.Color Then
j = cellCurrent.Columns.Count
Else
j = 2
End If
Next cellCurrent
Somau = Cells(2, j)
End Function

Rất mong được mọi người giúp đỡ.Quay về “Visual Basic for Application (VBA)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách